Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Økonomi og Lønnsomhet  > Regnskap og nøkkeltall
Overnattings- og Serveringsnæringen
 > Din region
Denne modulen inneholder regnskapsstatistikk for Overnattings- og serveringsnæringen.
Modulen viser resultatregnskap, balanseregnskap og regnskapsmessige nøkkeltall.
Datagrunnlaget er hentet fra den offisielle regnskapsstatistikken til Statistisk sentralbyrå - som bygger på regnskap fra alle aksjeselskaper (næringsoppgaver til skattemyndighetene og årsregnskap til Brønnøysundregisteret).
Modulen inneholder tabeller og figurer for flere næringsgrupper innen overnatting og servering.
Den åpner med å vise tall for Overnattings- og serveringsnæringen sanlet.
Velg næringsgruppe og region i det grå feltet nedenfor. Tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region og næring.
Flere moduler med Regnskap og nøkkeltall finnes fra menylinjen nedenfor
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Økonomi og Lønnsomhet:
Flere moduler med statistikk for økonomi og lønnsomhet finnes fra menyen i toppmargen - under Økonomi /Lønnsomhet. Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
 
     
 Velg region >>    Velg Næringsgruppe >>  
     
Tabell 1. Resultatregnskap for valgt region og valgt næringsgruppe. 2007-2015. Mill. kr
[Collapse]Landet
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
200720082009201020112012201320142015
Driftsinntekter47 29349 93149 08951 82955 12758 61962 45165 80169 476
Driftskostnader45 08848 25947 87951 02353 51557 17360 86864 37968 064
Varekostnader11 19511 81111 59212 17412 96313 79814 48215 28816 317
Lønn16 72717 91317 84119 01420 13021 89723 48724 83626 291
Avskrivninger1 4101 5881 5931 6691 6601 6851 7741 9462 150
Driftsresultat2 2051 6721 2108061 6121 4461 5831 4211 412
Inntekt datterselskaper mv2 1131 5967751 1488085731 168410937
Renteinntekter9971 358688648782744691694542
Rentekostnader1 3011 7641 1961 1521 3111 3011 2311 1991 190
Nedskrivninger1652 3911 0344013723831 712648253
Resultat finansposter6 084-1 419-3451 0078994433961 889973
Ordinært resultat før skatt8 2892548651 8132 5111 8891 9803 3102 385
Skatt8477647155095141 095676666545
Årsresultat etter skatt7 479-5261481 3022 0197651 3132 6111 834
Utbytte til aksjonærer1 4835245646447338101 0018930
Antall foretak5 3775 4435 4005 7595 8876 5966 9927 5198 067
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Driftsinntekter i alt. 2007-2015. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Lønnskostnader. 2007-2015. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Årsresultat etter skatt. 2007-2015. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat. 2007-2015. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Balanseregnskap for valgt region og valgt næringsgruppe. 2007-2015. Mill. kr
[Collapse]Landet
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
200720082009201020112012201320142015
Anleggsmidler30 57435 49834 61034 67740 47742 09443 15347 26951 197
Immaterielle eiendeler9371 0099229771 2121 0459191 0151 343
Varige driftsmidler10 73411 62311 20111 67112 42113 20113 89514 69515 635
Finansielle anleggsmidler18 90322 86622 13521 64626 84427 84828 34031 55934 219
Omløpsmidler i alt27 56524 90423 76323 37422 95523 00823 37423 80025 777
Varer9231 0109561 0401 0561 0971 1641 2491 369
Fordringer19 34218 08616 38115 32315 27614 76614 66014 95615 937
Investeringer1 241469602951506498607708826
Bankinnskudd, kasse mv6 0595 3395 8246 0596 1176 6466 9436 8877 645
Eiendeler i alt58 13960 40258 37358 05163 43265 10266 52771 07076 974
Egenkapital ialt20 16219 26519 11819 14323 45324 17024 49427 84629 009
Innskutt egenkapital7 9978 9789 8079 62813 41114 57214 67617 40418 808
Opptjent egenkapital12 16510 2879 2679 44710 0429 5989 81810 44210 201
Gjeld i alt37 97741 13739 25538 90839 97940 93242 03343 22447 965
Avsetninger8031 6641 6602 0242 1942 3032 0491 9211 838
Annen lang gjeld19 43021 89419 61818 54120 09019 99820 60521 27322 971
Kortsiktig gjeld17 74417 57917 97718 34317 69518 63119 37920 02923 156
Egenkapital og gjeld i alt58 13960 40258 37358 05163 43265 10266 52771 07076 974
Antall foretak5 3775 4435 4005 7595 8876 5966 9927 5198 067
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Samlede eiendeler. 2007-2015. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Utbytte til aksjonærer. 2007-2015 Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Samlet gjeld. 2007-2015. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapital. 2007-2015. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 3. Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe. 2007-2015
[Collapse]Landet
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
200720082009201020112012201320142015
Driftsmargin4,73,32,51,62,92,52,52,22,0
Resultatgrad17,50,51,83,54,63,23,25,03,4
Totalrentabilitet16,53,33,55,16,04,94,86,34,6
Egenkapitalrentabilitet37,3-2,30,86,88,63,35,49,56,4
Egenkapitalandel34,731,932,833,037,037,136,839,237,7
Likviditetsgrad1,551,421,321,271,301,231,211,191,11
Antall foretak5 3775 4435 4005 7595 8876 5966 9927 5198 067
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Driftsmargin. 2007-2015. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Totalrentabilitet. 2007-2015. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalrentabilitet. 2007-2015. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. 2007-2015. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss