Statistikknett Akershus   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Akershus finner du reiselivsstatistik for regioner i Akershus. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Akershus. Du kommer tibake til denne startsiden for Akershus fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - og blir ikke oppdatert med statistikk for regioner og kommuner fra januar 2020. Mer informasjon her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620005 94300,0
55_5620016 4775349,0
55_5620026 544671,0
55_5620036 146-398-6,1
55_5620046 3161702,8
55_5620056 4891732,7
55_5620066 7552664,1
55_5620077 0633084,6
55_5620087 084210,3
55_5620096 752-332-4,7
55_5620106 9902383,5
55_5620117 6326429,2
55_5620127 9443124,1
55_5620137 906-38-0,5
55_5620148 3124065,1
55_5620158 201-111-1,3
55_5620168 8266257,6
55_5620179 1623363,8
55_5620189 5483864,2
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.
Og: Regnskapsstatistikken i SSB har lang produksjonstid - og publiseres mer enn 2 år etter regnskapåret.

OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.

Husk: Store deler av serveringsnæringen er knyttet til betjening av lokal befolkning - og ikke turister.
På den annen side: Turismen skaper sysselsetting, bedrifter og inntekter også i andre næringer enn overnatting og servering.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2018
[Collapse]0200 Akershus
2018
I alt279 481
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2 359
05-09 Bergverk og Utvinning4 326
10-33 Industri12 277
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon2 015
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet22 515
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon53 119
49-53 Transport og lagring20 053
55-56 Overnatting og servering9 548
55 Overnatting2 461
56 Servering7 087
58-63 Informasjon og kommunikasjon13 846
64-66 Finansiering og forsikring3 432
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift17 811
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting14 994
84 Offentlig administrasjon, forsvar14 485
85 Undervisning21 027
86-88 Helse og sosialtjenester55 726
90-99 Personlig tjenesteyting9 543

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2018
[Collapse]0200 Akershus
2018
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske0,8
05-09 Bergverk og Utvinning1,5
10-33 Industri4,4
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon0,7
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,1
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon19,0
49-53 Transport og lagring7,2
55-56 Overnatting og servering3,4
55 Overnatting0,9
56 Servering2,5
58-63 Informasjon og kommunikasjon5,0
64-66 Finansiering og forsikring1,2
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift6,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting5,4
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,2
85 Undervisning7,5
86-88 Helse og sosialtjenester19,9
90-99 Personlig tjenesteyting3,4

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200370300,0
55_562004733304,3
55_562005768354,8
55_562006797293,8
55_562007859627,8
55_562008847-12-1,4
55_562009862151,8
55_56201087191,0
55_562011932617,0
55_562012945131,4
55_562013996515,4
55_5620141 036404,0
55_5620151 070343,3
55_5620161 149797,4
55_5620171 187383,3
55_5620181 261746,2
55_5620191 292312,5
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Akershus
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
201020112012201320142015201620172018
Driftsmargin2,94,43,84,33,33,73,12,51,1
Resultatgrad13,010,44,96,63,38,14,87,13,1
Totalrentabilitet8,97,04,34,93,15,43,54,72,9
Egenkapitalrentabilitet15,313,1-1,55,21,77,23,86,72,9
Egenkapitalandel42,144,749,052,753,349,944,444,745,5
Likviditetsgrad0,890,870,800,950,890,970,991,021,11
Antall foretak352364433450493554604646700
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Akershus lages av Regio AS  - og er finansiert av Akershus fylkeskommune og Akershus Reiselivsråd.
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk