Statistikknett Akershus   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Akershus finner du reiselivsstatistik for regioner i Akershus. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Akershus. Du kommer tibake til denne startsiden for Akershus fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620005 94300,0
55_5620016 4775349,0
55_5620026 544671,0
55_5620036 146-398-6,1
55_5620046 3161702,8
55_5620056 4891732,7
55_5620066 7552664,1
55_5620077 0633084,6
55_5620087 084210,3
55_5620096 752-332-4,7
55_5620106 9902383,5
55_5620117 6326429,2
55_5620127 9443124,1
55_5620137 906-38-0,5
55_5620148 3124065,1
55_5620158 201-111-1,3
55_5620168 8266257,6
55_5620179 1623363,8
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Akershus hadde drøyt 8 800 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 3,3 prosent av den samlede sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen økte med 7,6 prosent eller 625 personer i 2016 - ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB.

Akershus hadde 1187 aktive bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Tallet på registrerte bedrifter har økt kraftig de siste årene.

Overnattings og serveringsnæringen i Akershus hadde en driftsmargin på 3,7 prosent i 2015 - opp fra 3,3 prosent året før - og høyere enn landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 50 prosent av den samlkede kapitalinnsatsen - og avkastningen på egenkapitalen var 5,4 prosent - som var lavere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent. Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0200 Akershus
2016
I alt266 761
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2 161
05-09 Bergverk og Utvinning3 329
10-33 Industri13 154
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 912
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet19 943
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon51 266
49-53 Transport og lagring19 221
55-56 Overnatting og servering8 826
55 Overnatting2 253
56 Servering6 573
58-63 Informasjon og kommunikasjon13 973
64-66 Finansiering og forsikring3 415
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift18 480
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting13 501
84 Offentlig administrasjon, forsvar13 490
85 Undervisning19 864
86-88 Helse og sosialtjenester53 467
90-99 Personlig tjenesteyting8 673

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0200 Akershus
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske0,8
05-09 Bergverk og Utvinning1,2
10-33 Industri4,9
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon0,7
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet7,5
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon19,2
49-53 Transport og lagring7,2
55-56 Overnatting og servering3,3
55 Overnatting0,8
56 Servering2,5
58-63 Informasjon og kommunikasjon5,2
64-66 Finansiering og forsikring1,3
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift6,9
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting5,1
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,1
85 Undervisning7,4
86-88 Helse og sosialtjenester20,0
90-99 Personlig tjenesteyting3,3

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200370300,0
55_562004733304,3
55_562005768354,8
55_562006797293,8
55_562007859627,8
55_562008847-12-1,4
55_562009862151,8
55_56201087191,0
55_562011932617,0
55_562012945131,4
55_562013996515,4
55_5620141 036404,0
55_5620151 070343,3
55_5620161 149797,4
55_5620171 187383,3
55_5620181 261746,2
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Akershus
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin2,94,43,84,33,33,73,1
Resultatgrad13,010,44,96,63,38,14,8
Totalrentabilitet8,97,04,34,93,15,43,5
Egenkapitalrentabilitet15,313,1-1,55,21,77,23,8
Egenkapitalandel42,144,749,052,753,349,944,4
Likviditetsgrad0,890,870,800,950,890,970,99
Antall foretak352364433450493554604
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Akershus lages av Regio AS  - og er finansiert av Akershus fylkeskommune og Akershus Reiselivsråd.
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk