Statistikknett Hedmark   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Hedmark finner du reiselivsstatistik for regioner i Hedmark. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Hedmark. Du kommer tibake til denne startsiden for Hedmark fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - og blir ikke oppdatert med statistikk for regioner og kommuner fra januar 2020. Mer informasjon her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620002 11600,0
55_5620012 2311155,4
55_5620022 292612,7
55_5620032 134-158-6,9
55_5620042 169351,6
55_5620052 150-19-0,9
55_5620062 184341,6
55_5620072 2981145,2
55_5620082 177-121-5,3
55_5620092 051-126-5,8
55_5620101 994-57-2,8
55_5620111 99620,1
55_5620121 989-7-0,4
55_5620132 008191,0
55_5620142 2021949,7
55_5620152 249472,1
55_5620162 329803,6
55_5620172 408793,4
55_5620182 349-59-2,5
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.
Og: Regnskapsstatistikken i SSB har lang produksjonstid - og publiseres mer enn 2 år etter regnskapåret.

OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.

Husk: Store deler av serveringsnæringen er knyttet til betjening av lokal befolkning - og ikke turister.
På den annen side: Turismen skaper sysselsetting, bedrifter og inntekter også i andre næringer enn overnatting og servering.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2018
[Collapse]0400 Hedmark
2018
I alt88 133
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske4 197
05-09 Bergverk og Utvinning232
10-33 Industri7 508
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 146
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet7 709
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon11 483
49-53 Transport og lagring3 314
55-56 Overnatting og servering2 349
55 Overnatting843
56 Servering1 506
58-63 Informasjon og kommunikasjon1 272
64-66 Finansiering og forsikring1 174
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift3 725
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3 349
84 Offentlig administrasjon, forsvar7 169
85 Undervisning7 166
86-88 Helse og sosialtjenester22 062
90-99 Personlig tjenesteyting3 513

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2018
[Collapse]0400 Hedmark
2018
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske4,8
05-09 Bergverk og Utvinning0,3
10-33 Industri8,5
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,3
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,7
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon13,0
49-53 Transport og lagring3,8
55-56 Overnatting og servering2,7
55 Overnatting1,0
56 Servering1,7
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,4
64-66 Finansiering og forsikring1,3
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,2
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3,8
84 Offentlig administrasjon, forsvar8,1
85 Undervisning8,1
86-88 Helse og sosialtjenester25,0
90-99 Personlig tjenesteyting4,0

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200341200,0
55_562004408-4-1,0
55_56200541682,0
55_56200642592,2
55_562007438133,1
55_562008435-3-0,7
55_56200944492,1
55_56201044620,5
55_562011442-4-0,9
55_562012452102,3
55_56201346192,0
55_562014475143,0
55_562015489143,0
55_562016504153,1
55_56201751061,2
55_562018524142,8
55_56201953171,3
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe.
[Collapse]Hedmark
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
20102011201220132014201520162017
Driftsmargin-0,81,1-2,8-3,0-1,22,21,02,5
Resultatgrad0,32,3-3,2-3,3-1,22,00,82,8
Totalrentabilitet1,83,6-1,9-2,4-0,13,72,34,8
Egenkapitalrentabilitet-0,22,0-8,6-9,0-4,72,8-0,58,9
Egenkapitalandel37,446,540,634,930,829,026,123,4
Likviditetsgrad1,411,771,060,970,890,920,951,02
Antall foretak174175192224242260286281
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet.  Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Hedmark lages av Regio AS  - og er finansiert av Hedmark fylkeskommune
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk