Statistikknett Sørlandet   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Sørlandet finner du reiselivsstatistik for regioner i Sørlandet. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Sørlandet. Du kommer tibake til denne startsiden for Sørlandet fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620004 22200,0
55_5620014 275531,3
55_5620024 236-39-0,9
55_5620034 033-203-4,8
55_5620044 1641313,3
55_5620053 967-197-4,7
55_5620064 1351684,2
55_5620074 61447911,6
55_5620084 507-107-2,3
55_5620094 413-94-2,1
55_5620104 484711,6
55_5620114 6141302,9
55_5620124 504-110-2,4
55_5620134 6251212,7
55_5620144 7521272,8
55_5620154 415-337-7,1
55_5620164 5171022,3
55_5620174 6191022,3
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Sørlandet hadde 4 517 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 3,4 prosent av den samlede sysselsettingen i landsdelen. Sysselsettingen økte med 2,3 prosent eller 102 personer i 2016 - ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB.

Sørlandet hadde 813 bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Veksten i antall bedrifter har stagnert de siste årene - men er høyere enn på begynnelsen av 2000-tallet.

Overnattings og serveringsnæringen på Sørlandet hadde en driftsmargin på 2,1 prosent i 2015 - som var noe høyere enn landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 20 prosent av den samlede kapitalinnsatsen - og avkastningen på egenkapitalen var 5,3 prosent- som var lavere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent.
Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0003 Sørlandet
2016
I alt133 236
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2 291
05-09 Bergverk og Utvinning414
10-33 Industri14 898
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 729
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet12 853
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon18 452
49-53 Transport og lagring6 018
55-56 Overnatting og servering4 517
55 Overnatting1 315
56 Servering3 202
58-63 Informasjon og kommunikasjon2 188
64-66 Finansiering og forsikring1 704
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift5 937
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting5 297
84 Offentlig administrasjon, forsvar7 693
85 Undervisning12 246
86-88 Helse og sosialtjenester30 977
90-99 Personlig tjenesteyting5 105

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0003 Sørlandet
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1,7
05-09 Bergverk og Utvinning0,3
10-33 Industri11,2
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,3
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet9,6
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon13,8
49-53 Transport og lagring4,5
55-56 Overnatting og servering3,4
55 Overnatting1,0
56 Servering2,4
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,6
64-66 Finansiering og forsikring1,3
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,5
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,0
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,8
85 Undervisning9,2
86-88 Helse og sosialtjenester23,2
90-99 Personlig tjenesteyting3,8

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200362400,0
55_562004634101,6
55_562005621-13-2,1
55_562006611-10-1,6
55_56200761100,0
55_562008627162,6
55_562009668416,5
55_562010694263,9
55_562011680-14-2,0
55_562012700202,9
55_562013721213,0
55_562014764436,0
55_562015804405,2
55_562016803-1-0,1
55_562017813101,3
55_562018844313,8
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. 2007-2011. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe. 2007-2011
[Collapse]Sørlandet
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin0,41,22,20,90,92,12,2
Resultatgrad-0,20,31,91,70,32,32,4
Totalrentabilitet1,52,24,33,82,25,35,2
Egenkapitalrentabilitet-4,6-2,59,46,8-2,014,511,7
Egenkapitalandel18,920,220,623,920,220,023,6
Likviditetsgrad0,970,940,980,990,970,940,98
Antall foretak365373394426448480504
  Driftsmargin. 2007-2011. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. 2007-2011. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Sørlandet lages av Regio AS  - og er finansiert av fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk