Statistikknett Vestfold   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Vestfold finner du reiselivsstatistik for regioner i Vestfold. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Vestfold. Du kommer tibake til denne startsiden for Vestfold fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Reiselivets betydning > Regionale indikatorer  
Denne modulen sammenstiller et utvalg indikatorer for reiselivets regionale betydning.
Indikatorene sirkler inn reiselivets betydning fra litt ulike innfallsvinkler.
Dette er nettopp indikatorer - og ikke presise mål. Likevel tegner de tydelige forskjeller mellom kommuner og regioner.
Mer informajon om datagrunnlag osv finnes i hovedmenyen på Statistikknett.no
   
<<< Velg regionalt nivå
   
     
Kommersielle overnattinger per innbygger og losjiinntekter per innbygger. Valgte regioner. 2016
Region 
Overnattinger per innbygger 
Losjiinntekt per innbygger 
Hotell (Descending)
Camping-Hytte 
Samlet marked 
Hotell. Kr 
Tjøme9,6 0,06 231
Tønsberg3,1 0,02 197
Sandefjord3,01,04,31 926
Larvik2,69,414,31 742
Horten1,9 3,61 143
Vestfold-rest1,0 0,0426
Lardal-Hof0,0 0,00
Holmestrand-Svelvik-Sande-Re0,01,20,00
Tønsberg-Tjøme-Nøtterøy0,01,40,00
   Hotellenes losjiinntekter per innbygger. Valgte regioner. 2016. Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Omsetning skapt av overnattingsturismen. 2016
Region 
Oms per innb. Kroner (Descending)
Omsetning etter overnattingsmåte. Mill. kroner 
Ialt 
Hotell 
Camping og Hyttegrender 
Private Hytter 
Tjøme33 09516593072
Larvik11 811518230157131
Sandefjord7 5143442661861
Tønsberg6 81928828008
Horten4 321117931212
Vestfold-rest3 2102601040156
  Omsetning skapt av overnattingsturisme - per innbygger. 2016. Kroner
The chart showing Series 1 series.
     
     
Hytter per innbyggger, landareal og bolig. 2017
Region 
Hytter per: 
100 innbygg (Descending)
Km2 
100 Boliger 
Tjøme45,256,6 
Lardal-Hof15,32,1 
Sande-/Svelvik-region10,77,5 
Larvik9,68,5 
Sandefjord-/Larvikregion7,08,5 
Vestfold-rest6,33,1 
Holmestrand-Svelvik-Sande-Re5,94,0 
Tønsberg-Tjøme-Nøtterøy5,210,0 
Nøtterøy4,716,8 
Sandefjord4,523,7 
Tønsberg-/Horten-region4,05,4 
Holmestrand-region3,52,1 
Horten1,55,8 
Tønsberg0,83,6 
  Hytter per 100 innbyggere. 2017
The chart showing Series 1 series.
  Hytter per  kvadratkilometer landareal. 2017
The chart showing Series 1 series.
     
     
     
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Vestfold lages av Regio AS  - og er finansiert av Vestfold fylkeskommune
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk