Statistikknett Vestfold   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Vestfold finner du reiselivsstatistik for regioner i Vestfold. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Vestfold. Du kommer tibake til denne startsiden for Vestfold fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - og blir ikke oppdatert med statistikk for regioner og kommuner fra januar 2020. Mer informasjon her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620002 53800,0
55_5620012 512-26-1,0
55_5620022 83832613,0
55_5620032 661-177-6,2
55_5620042 7661054,0
55_5620052 863973,5
55_5620062 797-66-2,3
55_5620072 9821856,6
55_5620082 917-65-2,2
55_5620092 814-103-3,5
55_5620102 727-87-3,1
55_5620112 8341073,9
55_5620122 860260,9
55_5620133 0281685,9
55_5620143 2041765,8
55_5620152 955-249-7,8
55_5620162 999441,5
55_5620173 1441454,8
55_5620183 097-47-1,5
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.
Og: Regnskapsstatistikken i SSB har lang produksjonstid - og publiseres mer enn 2 år etter regnskapåret.

OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.

Husk: Store deler av serveringsnæringen er knyttet til betjening av lokal befolkning - og ikke turister.
På den annen side: Turismen skaper sysselsetting, bedrifter og inntekter også i andre næringer enn overnatting og servering.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2018
[Collapse]0700 Vestfold
2018
I alt108 823
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1 800
05-09 Bergverk og Utvinning272
10-33 Industri11 199
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon873
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet10 850
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon16 013
49-53 Transport og lagring5 253
55-56 Overnatting og servering3 097
55 Overnatting879
56 Servering2 218
58-63 Informasjon og kommunikasjon2 802
64-66 Finansiering og forsikring717
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift6 108
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting5 377
84 Offentlig administrasjon, forsvar6 599
85 Undervisning8 760
86-88 Helse og sosialtjenester24 476
90-99 Personlig tjenesteyting3 690

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2018
[Collapse]0700 Vestfold
2018
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1,7
05-09 Bergverk og Utvinning0,2
10-33 Industri10,3
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon0,8
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet10,0
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon14,7
49-53 Transport og lagring4,8
55-56 Overnatting og servering2,8
55 Overnatting0,8
56 Servering2,0
58-63 Informasjon og kommunikasjon2,6
64-66 Finansiering og forsikring0,7
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift5,6
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,9
84 Offentlig administrasjon, forsvar6,1
85 Undervisning8,0
86-88 Helse og sosialtjenester22,5
90-99 Personlig tjenesteyting3,4

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200345600,0
55_562004475194,2
55_562005491163,4
55_562006481-10-2,0
55_562007497163,3
55_56200850581,6
55_562009518132,6
55_562010514-4-0,8
55_562011539254,9
55_56201253900,0
55_562013536-3-0,6
55_562014564285,2
55_562015575112,0
55_56201658050,9
55_562017603234,0
55_56201860410,2
55_56201961061,0
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Vestfold
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
20102011201220132014201520162017
Driftsmargin-1,62,13,23,73,14,74,30,3
Resultatgrad-4,6-2,42,33,22,25,27,80,7
Totalrentabilitet-4,1-1,35,67,25,310,813,61,3
Egenkapitalrentabilitet-39,7-45,013,413,75,930,337,41,5
Egenkapitalandel16,711,211,824,625,422,127,314,2
Likviditetsgrad1,001,021,041,151,020,921,061,10
Antall foretak217223251282305321340371
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Vestfold lages av Regio AS  - og er finansiert av VisitVestfold
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk