Statistikknett Vestfold   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Vestfold finner du reiselivsstatistik for regioner i Vestfold. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Vestfold. Du kommer tibake til denne startsiden for Vestfold fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620002 53800,0
55_5620012 512-26-1,0
55_5620022 83832613,0
55_5620032 661-177-6,2
55_5620042 7661054,0
55_5620052 863973,5
55_5620062 797-66-2,3
55_5620072 9821856,6
55_5620082 917-65-2,2
55_5620092 814-103-3,5
55_5620102 727-87-3,1
55_5620112 8341073,9
55_5620122 860260,9
55_5620133 0281685,9
55_5620143 2041765,8
55_5620152 955-249-7,8
55_5620162 999441,5
55_5620173 1441454,8
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Vestfold hadde 2999 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 2,9 prosent av den samlede sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen økte med 1,5 prosent eller 44 personer i 2016 - ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB.

Vestfold hadde 603 aktive bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Tallet på registrerte bedrifter har økt jevnt de siste årene.

Overnattings og serveringsnæringen i Vestfold hadde en driftsmargin på 4,7 prosent i 2015 - som var høyere enn landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 22 prosent av den samlede kapitalinnsatsen - og avkastningen på egenkapitalen var på 30,5 prosent- som var høyere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent.
Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0700 Vestfold
2016
I alt105 037
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1 679
05-09 Bergverk og Utvinning261
10-33 Industri11 232
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon845
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet9 744
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon16 172
49-53 Transport og lagring5 323
55-56 Overnatting og servering2 999
55 Overnatting1 003
56 Servering1 996
58-63 Informasjon og kommunikasjon2 590
64-66 Finansiering og forsikring801
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift5 593
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4 725
84 Offentlig administrasjon, forsvar6 226
85 Undervisning8 633
86-88 Helse og sosialtjenester23 850
90-99 Personlig tjenesteyting3 516

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0700 Vestfold
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske1,6
05-09 Bergverk og Utvinning0,2
10-33 Industri10,7
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon0,8
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet9,3
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon15,4
49-53 Transport og lagring5,1
55-56 Overnatting og servering2,9
55 Overnatting1,0
56 Servering1,9
58-63 Informasjon og kommunikasjon2,5
64-66 Finansiering og forsikring0,8
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift5,3
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,5
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,9
85 Undervisning8,2
86-88 Helse og sosialtjenester22,7
90-99 Personlig tjenesteyting3,3

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200345600,0
55_562004475194,2
55_562005491163,4
55_562006481-10-2,0
55_562007497163,3
55_56200850581,6
55_562009518132,6
55_562010514-4-0,8
55_562011539254,9
55_56201253900,0
55_562013536-3-0,6
55_562014564285,2
55_562015575112,0
55_56201658050,9
55_562017603234,0
55_56201860410,2
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Vestfold
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin-1,62,13,23,73,14,74,3
Resultatgrad-4,6-2,42,33,22,25,27,8
Totalrentabilitet-4,1-1,35,67,25,310,813,6
Egenkapitalrentabilitet-39,7-45,013,413,75,930,337,4
Egenkapitalandel16,711,211,824,625,422,127,3
Likviditetsgrad1,001,021,041,151,020,921,06
Antall foretak217223251282305321340
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Vestfold lages av Regio AS  - og er finansiert av Vestfold fylkeskommune
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk