Statistikknett Fjord Norge   ... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Fjord Norge finner du reiselivsstatistik for regioner i Fjord Norge. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Fjord Norge. Du kommer tibake til denne startsiden for Fjord Norge fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - og blir ikke oppdatert med statistikk for regioner og kommuner fra januar 2020. Mer informasjon her
   
Sammenlikne regioner  > Hotellmarked. > Måneder 2019
I denne modulen kan du sammenlikne hotellmarkedet på månedsbasis i valgte regioner i Fjord Norge.
Velg regioner innen fylket med filterknappen "Velg Regioner" i tabellhodet. 
Du kan også velge andre måneder og år i tabelloverskriften.
Flere moduler med sammenlikning av valgte regioner finnes fra lenkene nedenfor.Skip Navigation Links
HotellMarked
HotellØkonomi
HotellFormål
Camping og Hytter
Samlet Marked
  Sammenlikne regioner i Fjord Norge
Flere moduler som sammenlikner status og utvikling på månedsbasis for regioner i Fjord Norge finnes fra menyen til venstre.
Tilsvarende tabeller for status hittil i år og andre perioder finnes fra menyen i toppspalten Analyse > Fjord Norge.
Rangere og sammenlikne regioner innen Fjord Norge kan du også gjøre fra Benchmarking - som du finner på alle åpningssidene fra menyen i toppmargen.
     
Tabell 1. Hotellovernattinger etter hovedmarkeder.   for regioner i Fjord Norge.    
  Med valgboksene i tabelloverskriften kan du velge måned, årgang. Disse valgene gjelder for begge tabeller.

Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du velge regioner innen landsdelen.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking

Figurene oppdateres på grunnlag av tabell 1 - men viser max 6 regioner
     
     
Overnattinger i alt. Valgte regioner og valgt måned og år
The chart showing Ialt series.
  Norske overnattinger. Valgte regioner og valgt måned og år
The chart showing Norge series.
  Utenlandske overnattinger. Valgte regioner og valgt måned og år
The chart showing Utland i alt series.
     
     
Tabell 2. Hotellovernattinger etter detaljert marked. Valgt måned og år - for regioner i Fjord Norge.    
  OBS: Måned, årgang velges i tabell 1 ovenfor - og dette valget gjelder også for tabell 2.

Regioner velges separat i tabell 1 og 2.
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Fjord Norge lages av Regio AS  - og er finansiert av fylkeskommunene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal - og Fjord Norge AS.
Regionene i Rogaland og Hordaland er finansiert direkte av destinasjonsselskapene
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk