Statistikknett Oppland   ..... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Oppland finner du reiselivsstatistik for regioner i Oppland. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Oppland. Du kommer tibake til denne startsiden for Oppland fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
Virker ikke valgboksene? Se her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620003 82000,0
55_5620013 774-46-1,2
55_5620023 831571,5
55_5620033 683-148-3,9
55_5620043 718351,0
55_5620053 72790,2
55_5620063 672-55-1,5
55_5620073 765932,5
55_5620083 522-243-6,5
55_5620093 305-217-6,2
55_5620103 335300,9
55_5620113 4701354,1
55_5620123 290-180-5,2
55_5620133 380902,7
55_5620143 38000,0
55_5620153 152-228-6,8
55_5620163 3191675,3
55_5620173 377581,8
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.

Oppland hadde 3319 sysselsatte i overnatting og serveringsvirksomhet i 2016. Det utgjorde 3,8 prosent av den samlede sysselsettingen i fylket. Sysselsettingen økte med 5,3 prosent eller 167 personer i 2016 - ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB - men er lavere enn på begynnelsen av 2000-tallet.

Oppland hadde 696 aktive bedrifter i overnatting og serveringsvirksomhet ved inngangen til 2017. Tallet på registrerte bedrifter har endret seg lite de siste årene.

Overnattings og serveringsnæringen i Oppland hadde en driftsmargin på 1,6 prosent i 2015 - som var lavere enn landsgjennomsnittet på 2,0 prosent. Egenkapitalen utgjorde 34 prosent av den samlede kapitalinnsatsen - og avkastningen på egenkapitalen var bare 0,3 prosent- som var lavere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent.
Regnskapsstatistikk for 2016 publiseres av SSB først våren 2018.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2016
[Collapse]0500 Oppland
2016
I alt86 941
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske4 290
05-09 Bergverk og Utvinning149
10-33 Industri8 009
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 309
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8 249
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon11 315
49-53 Transport og lagring3 711
55-56 Overnatting og servering3 319
55 Overnatting1 651
56 Servering1 668
58-63 Informasjon og kommunikasjon1 716
64-66 Finansiering og forsikring860
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift3 532
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting2 871
84 Offentlig administrasjon, forsvar5 394
85 Undervisning7 473
86-88 Helse og sosialtjenester21 242
90-99 Personlig tjenesteyting2 808

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2016
[Collapse]0500 Oppland
2016
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske4,9
05-09 Bergverk og Utvinning0,2
10-33 Industri9,2
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,5
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet9,5
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon13,0
49-53 Transport og lagring4,3
55-56 Overnatting og servering3,8
55 Overnatting1,9
56 Servering1,9
58-63 Informasjon og kommunikasjon2,0
64-66 Finansiering og forsikring1,0
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,1
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3,3
84 Offentlig administrasjon, forsvar6,2
85 Undervisning8,6
86-88 Helse og sosialtjenester24,4
90-99 Personlig tjenesteyting3,2

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2016. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200366000,0
55_562004641-19-2,9
55_56200564430,5
55_562006640-4-0,6
55_56200764110,2
55_562008616-25-3,9
55_562009638223,6
55_562010637-1-0,2
55_562011632-5-0,8
55_562012650182,9
55_562013672223,4
55_562014688162,4
55_562015686-2-0,3
55_562016676-10-1,5
55_562017696203,0
55_562018709131,9
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Oppland
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
2010201120122013201420152016
Driftsmargin0,1-2,50,00,71,91,64,8
Resultatgrad-2,4-3,5-2,90,13,61,24,6
Totalrentabilitet-0,1-1,1-0,82,05,12,86,1
Egenkapitalrentabilitet-7,8-9,9-10,0-1,67,40,310,4
Egenkapitalandel32,932,832,631,936,333,636,6
Likviditetsgrad1,081,091,121,161,161,151,16
Antall foretak293293325340371379398
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet.  Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Oppland lages av Regio AS  - og er finansiert av Oppland fylkeskommune
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk