Statistikknett Oppland   ..... Reiselivsnæringen i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Oppdateringer    Hjelp    
Skip Navigation Links På Statistikknett Oppland finner du reiselivsstatistik for regioner i Oppland. Her ligger oppsummerende moduler som gir rask og enkel oversikt. Mer omfattende moduler med utvikling, benchmarking og sammenlikning av regioner finnes på Statistikknett.no. Velg nivå fra menyen ovenfor. Velger du Statistikknett.no går du ut av de spesialtilpassete sidene for Oppland. Du kommer tibake til denne startsiden for Oppland fra menyen Regionale Startsider i toppspalten.
OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - og blir ikke oppdatert med statistikk for regioner og kommuner fra januar 2020. Mer informasjon her
Økonomi: Sysselsetting - Bedrifter - Lønnsomhet > I Overnatting og servering  

  Velg region >       << Figurene og tabellene nedenfor viser tall for valgt region.

  << Velg næringsgruppe
     
Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Sysselsatte Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_5620003 82000,0
55_5620013 774-46-1,2
55_5620023 831571,5
55_5620033 683-148-3,9
55_5620043 718351,0
55_5620053 72790,2
55_5620063 672-55-1,5
55_5620073 765932,5
55_5620083 522-243-6,5
55_5620093 305-217-6,2
55_5620103 335300,9
55_5620113 4701354,1
55_5620123 290-180-5,2
55_5620133 380902,7
55_5620143 38000,0
55_5620153 152-228-6,8
55_5620163 3191675,3
55_5620173 377581,8
55_5620183 348-29-0,9
  Antall sysselsatte. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
Modulen belyser sysselsetting, bedrifter og lønnsomhet i Overnatting- og serveringsvirksomhet (Nace 55 og 56). Undergrupper av næringen kan velges i boksen ovenfor.
Tall for lønnsomhet (nederst) finnes bare for fylker og landsdeler - ikke for kommuner og regioner.
Og: Regnskapsstatistikken i SSB har lang produksjonstid - og publiseres mer enn 2 år etter regnskapåret.

OBS: Det er brudd i sysselsettingsstatistikken mellom 2014 og 2015. Det har trukket sysselsettingen ned i 2015.

Husk: Store deler av serveringsnæringen er knyttet til betjening av lokal befolkning - og ikke turister.
På den annen side: Turismen skaper sysselsetting, bedrifter og inntekter også i andre næringer enn overnatting og servering.
     
     
Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. 2018
[Collapse]0500 Oppland
2018
I alt88 947
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske4 363
05-09 Bergverk og Utvinning137
10-33 Industri8 711
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1 329
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8 911
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon11 271
49-53 Transport og lagring3 596
55-56 Overnatting og servering3 348
55 Overnatting1 631
56 Servering1 717
58-63 Informasjon og kommunikasjon1 727
64-66 Finansiering og forsikring867
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift3 678
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3 005
84 Offentlig administrasjon, forsvar5 279
85 Undervisning7 486
86-88 Helse og sosialtjenester21 450
90-99 Personlig tjenesteyting2 971

  Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Valgt region. Prosent. 2018
[Collapse]0500 Oppland
2018
I alt100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske4,9
05-09 Bergverk og Utvinning0,2
10-33 Industri9,8
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,5
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet10,0
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon12,7
49-53 Transport og lagring4,0
55-56 Overnatting og servering3,8
55 Overnatting1,8
56 Servering1,9
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,9
64-66 Finansiering og forsikring1,0
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift4,1
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting3,4
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,9
85 Undervisning8,4
86-88 Helse og sosialtjenester24,1
90-99 Personlig tjenesteyting3,3

  Antall sysselsatte i Overnatting/Servering og andre utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Overnatting/Servering series, Jord/skog/fisk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series.
     
     
Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Antall 
Prosent 
55_56200366000,0
55_562004641-19-2,9
55_56200564430,5
55_562006640-4-0,6
55_56200764110,2
55_562008616-25-3,9
55_562009638223,6
55_562010637-1-0,2
55_562011632-5-0,8
55_562012650182,9
55_562013672223,4
55_562014688162,4
55_562015686-2-0,3
55_562016676-10-1,5
55_562017696203,0
55_562018709131,9
55_562019725162,3
  Antall bedrifter. Valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapitalandel. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Regnskapsmessige nøkkeltall for valgt region og valgt næringsgruppe
[Collapse]Oppland
[Collapse]Overnattings- og serveringsvirksomhet i alt
20102011201220132014201520162017
Driftsmargin0,1-2,50,00,71,91,64,83,5
Resultatgrad-2,4-3,5-2,90,13,61,24,63,5
Totalrentabilitet-0,1-1,1-0,82,05,12,86,14,7
Egenkapitalrentabilitet-7,8-9,9-10,0-1,67,40,310,46,0
Egenkapitalandel32,932,832,631,936,333,636,638,4
Likviditetsgrad1,081,091,121,161,161,151,161,26
Antall foretak293293325340371379398408
  Driftsmargin. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Totalrentabilitet.  Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


Kontaktinformasjon      Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Statistikknett Oppland lages av Regio AS  - og er finansiert av Oppland fylkeskommune
Innholdet er fritt og åpent tilgjengelig - men oppgi Statistikknett.no som kilde ved bruk