Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv   

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Statistikknett er oppdatert for året 2020 og januar 2021 - for fylker, landsdeler, regioner og kommuner  
 Mer informasjon her
 
Statistikknett 2021

Statistikknett 2021
Datagrunnlaget fra SSB gjør det ikke mulig å videreføre Statistikknett med samme innhold og regionale inndelinger som tidligere.
Vi prøver derfor ut opplegg basert på det statistikktilfanget som vil være tilgjengelig fra 2020/2021.
Foreløpig finnes moduler for de nye fylkene for året 2020.
Tilsvarende vil kunne publiseres for nye regioner innen fylkene fra 2021.

Dessuten er det laget mer begrensede moduler for kommuner for 2020 - basert på SSBs kommunepublisering.
Disse kan etterhvert fylles på med tall også for 2021 - når statistikk for januar 2021 publiseres. 


Mer informasjon om Statistikknett i 2021 kommer her...


 
 


Om Statistikknett      Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss