Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
 
Om Statistikknett  > Om Regioner og Kommuner

Litt mer informasjon om publiseringen for Reiselivsregioner og Kommuner:

Regioner
Standard for Reiselivsregioner  deler landet inn i 67 regioner.
Intensjonen er at det skal gis statistikk for både hoteller og campingplasser/hyttegrender for disse regionene. I praksis gjør kravene til konfidensialitet at det likevel ikke kan publiseres fullstendige tall for alle regioner for alle måneder.

Og legg merke til at SSB bare publiserer tall for den enkelte måned. Dermed må man summere månedene for å få frem tall for hele året og for sesonger.
Situasjonen per mars: For 22 av 67 regioner vil det ikke bli mulig å summere til fullstendige tall for året 2021.


Kommuner
Fra 2021 publiseres det også statistikk for et utvalg på 255 kommuner og kommunegrupperinger.
Av disse er 183 enkeltkommuner - mens resten er samlede tall for en gruppering av inntil 4 kommuner.
For en del av kommunene og kommunegruppene kan SSB imidlertid ikke publisere tall for hver måned - fordi det er få åpne bedrifter.
Erfaringen fra 2020 viser at dette gjelder ganske mange kommuner:
12 kommuner var uten overnattinger i alle måneder.
143 kommuner hadde tall som måtte undertrykkes pga konfidensialitet i minst en måned.
Dermed kan det gis statistikk for alle årets måneder for bare om lag 100 kommuner.
Og legg merke til at SSB bare publiserer tall for den enkelte måned. Dermed må man summere månedene for å få frem tall for hele året og for sesonger.
Og dermed er det også bare for om lag 100 kommuner det kan summeres til samlede tall for hele året.

Men: 2020 var et spesielt år - så dette kan endre seg i årene som kommer.
 
 


Publiseringskalender