Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
Om Statistikknett  > Datagrunnlag                          Endringer og feil i datagrunnlaget
Statistikknett bygger på den offisielle statistikken fra Statistisk sentralbyrå. Nedenfor finnes lenker til SSBs egen beskrivelse av datagrunnlaget på de forskjellige statistikkområdene.

Innholdet på Statistikknett har dermed de samme sterke og svake sider som tallene fra SSB. En av de sterke sidene med statistikken fra SSB er at de regionale tallene stemmer overens med de aggregerte nasjonale tallene. Det gir brukerne et statistikkunivers med sammenheng. Egne regionale undersøkelser uten mulighet for sammenlikning med andre regioner har ofte begrenset verdi.
 
På Statistikknett brytes SSBs datagrunnlag ned på små geografiske regioner. Dermed eksponeres også svakhetene i den offisielle statistikken tydeligere. SSB vet - og vi registrerer - at det kan dukke opp feil og rariteter når tallene brukes på et detaljert nivå. Slik er statistikkens vesen. Det kan skyldes mangelfull eller feilaktig rapportering fra hotellene mv. Det kan skyldes ufullstendige registre eller bearbeidingsfeil i SSB.
En offisiell statistikk helt uten rariteter av denne typen er antakelig en utopi. Derfor: En indirekte fordel med Statistikknett er nettopp at feil synliggjøres. Det er en forutsetning for at de kan rettes og unngås i fremtiden.
Vårt råd: Gi beskjed når du finner åpenbare feil. SSB retter sjelden bakover - men forbedrer seg gjerne fremover

Datagrunnlag for de enkelte statistikkområder
Lenkene nedenfor peker til SSBs siste publisering på statistikkområdene.
SSBs beskrivelse av datagrunnlaget finner du under menyvalget Om Statistikken.
Overnattingsstatistikk for hoteller, campingplasser mv
Strukturstatistikk for Overnattings- og Serveringsnæringen
Regnskapsstatistikk for Overnattings- og Serveringsnæringenn (Tallene for Overnattings- og serveringsnæringen ligger i Statistikkbanken)
Sysselsettingsstatistikk (Tallene for Overnattings- og serveringsnæringen ligger i Statistikkbanken)
Bedriftsstatistikk (Tallene for Overnattings- og serveringsnæringen ligger i Statistikkbanken)
Solgte hytter og hyttepriser  (Tallene for fritidseiendommer ligger i Statistikkbanken)
Hyttebestand og hyttetetthet     (Tallene for fritidseiendommer ligger i Statistikkbanken)
Hyttebygging    (Tallene for fritidseiendommer ligger i Statistikkbanken)
Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Mer om Statistikknett>>
     
     
     
     
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss