Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
Om Statistikknett  > Kopiering og gjenbruk av tabeller og figurer

Figurer:
Høyreklikk figuren og velg kopiere. Lim deretter inn i Word, Powerpoint, Excel eller annet.
Når du limer inn velger du “Bitmap-format” under Paste Special. (Enhetsuavhengig / device independent format)
Da får du figurer som kan brukes direkte overalt – og justeres i størrelse mv.
Tabeller:
Marker alt innholdet i tabellen med musepeker > velg kopier > og lim så inn dit du vil ha tabellen (f.eks. Excel).
Da får du ordinær tabell i Excel – eller også en tabell direkte i f.eks. Word hvis du vil.
I en del tabeller er det scroll i høyre marg. Da er det smarteste å markere nedenfra - fra og med kildehenvisningen under tabellen og opp til og med overskriften på tabellen. Da får du med alt innholdet i tabellen. Eventuelt kan du også dra helt ned i tabellen – og markere fra nederste høyre hjørne og oppover. Hvis du bare vi ha med f.eks. de største markedene fra tabellen – markerer du bare nedenfra fra den linjen du vil ha med.


Tallformat
Hvis du limer tabellen inn i regneark for videre bearbeiding er det viktig at Excel oppfatter tallene - som tall. Store tall med tusenskiller tolker Excel som regel ikke som tall. Da må du fjerne tusenskillene. Det gjør du slik:
Velg et av tallene med tusenskille i tabellen. Gå opp til formellinjen (her med rød ring) og marker et av tusenskillene og kopier dette.
Så må du gå inn på Søk/Erstatt for å fjerne tusenskillene. I feltet "Søk etter" limer du inn det kopierte tusenskillet.
I "Erstatt med" skriver du ingenting (altså la det stå tomt).
Marker så tallene i tabellen og kjør søk/erstatt.
Da fjernes tusenskillene - og Excel oppfatter igjen tallene - som nettopp tall.
Da kan de bearbeides som vanlig i regnearket.
Litt tungvindt - men det fungerer greit når du først har gjort det noen ganger.

Om Statistikknettett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Mer om Statistikknett>>
     
     
     
     
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss