Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
Om Statistikknett  > Typer moduler - ulike perspektiver
Brukerne kommer til Statistikknett med forskjellige perspektiver og behov. Derfor har vi laget flere typer moduler - som belyser temaområdene fra ulike innfallsvinkler. Tabellmenyene er inndelt etter
Under DinRegion finner du moduler som viser struktur og utvikling for en valgt region.
Under Benchmarking ligger moduler som rangerer regioner etter antall overnattinger mv.
Under Sammenlikne Regioner ligger moduler der du kan sammenlikne struktur og utvikling for utvalgte regioner.

DinRegion
Modulene under DinRegion viser struktur og utvikling for en valgt region.
Du velger region på toppen av modulen og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for den valgte regionen.
Bruk disse modulene når du vil ha frem tabeller og figurer for egen region.

Benchmarking > Rangering av regioner
Her ligger moduler med rangering av regioner etter antall overnattinger, endring, markedenes betyding mv.
Tabellene er interaktive og kan sorteres stigende eller synkende etter alle kolonner.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
I valgbokser i tabellhodet kan du velge type region, og velge regioner innen et fylke osv
Tabellene inneholder også ofte tall for flere markeder/nøkkeltall -  og du kan velge marked/nøkkeltall fra egen valgboks.
Bruk disse modulene når du vil se hvordan eget fylke gjør det i forhold til alle andre fylker, eller hvordan egen region gjør det i forhold til andre regioner i eget fylke mv.

Sammenlikne Regioner > Struktur og Utvikling
Her ligger moduler der du kan sammenlikne struktur eller utvikling i utvalgte regioner.
Med valgboksene i tabellhodet velger du regioner fritt - innen et fylke eller på tvers av fylker.
Sammenlikne struktur er moduler der du sammenlikner f.eks antall overnattinger etter marked for siste år.
Sammenlikne Utvikling viser utviklingen i valgte regioner for valgt marked osv.
Figurene her oppdateres etter de valg av regioner og markeder mv du gjør i tabellene.
Bruk disse modulene når du vil sammenlikne et lite antall utvalgte regioner - eventuelt fra flere fylker.


Hvor finnes modultypene
Modultyper - Overnattingsstatistikkene
For overnattingsstatistikkene finnes modultypene direkte fra hovedmenyen - f.eks. under menyvalget Årsoppsummering - som illustrert nedenfor.
 


Modultyper - Andre statistikkområder (Økonomi/Lønnsomhet, Hytteturisme, Transport, Betydning)
For de andre statistikkområdene som Økonomi/Lønnsomhet, Hytteturisme, Transport og Reiselivets betydning er organiseringen litt annerledes. Fra hovedmenyen kommer du her inn på en modul for DinRegion. Andre modultyper kan så velges fra en undermeny rett over tabellen - se nedenfor


 
Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Mer om Statistikknett>>
     
     
     
     
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss