Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
Om Statistikknett   > Om oss

Regio AS
Statistikknett drives av Regio AS.  Regio AS ble etablert i 2006. Vårt generelle formål er å formidle brukertilpasset statistikk - med regionalt perspektiv - basert på datagrunnlag fra offisiell statistikk. Målsettingen er å gi brukerne statistiske ferdigvarer som kan brukes direkte og enkelt i regionale analyser. På våre nettsteder finner du oversiktilige tabeller og figurer - for fylker, kommuner, regioner og landsdeler. Klipp ut og lim inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid. 
Vårt slagord: Statistiske ferdigvarer - på brukernes premisser. 

Datagrunnlag
Innholdet på våre nettsteder bygger på offisiell statistikk. Vi sammenstiller, foredler og lager nye perspektiver på basis av grunnlagsdata fra SSB og andre offisielle kilder. Datagrunnlaget er hentet fra SSBs egen Statistikkbank - eller fra spesialbestilte datafiler fra SSB. Det betyr at innholdet på våre nettsteder har de samme styrker - og svakheter - som i den statistikken du finner direkte i SSB databaser.

Kompetanse
Jan-Erik Lystad har faglig ansvar for innhold og opplegg av Statistikknett.
Han har arbeidet i Statistisk sentralbyrå 1980 - 2016 som byråsjef og som seksjonssjef med ansvar for blant annet sektorene reiseliv, samferdsel og informasjonssamfunnet. Og som seniorrådgiver med ansvar for regnskapsstatistikk og foretaksdemografi.
Utdanning:
Universitetet i Bergen: Mastergrad i Økonomisk historie: Industrivekst i Bergen 1905-1913. Et industrielt gjennombrudd?
Norges Handelshøyskole i Bergen: Fag fra siviløkonomstudiet - økonomi, statistikk, markedsføring, strategi og ledelse.

Nettbasert
Forøvrig er Regio AS en nettbasert virksomhet - uten fast fysisk organisasjon. Vi henter inn kompetanse og praktisk arbeid fra vårt kontaktnett etter behov.

Våre nettsteder
Statistikknett  
Du er altså på Statistikknett - vårt nettsted for reiselivsstatistikk.
Mer bakgrunn om Statistikknett finnes blant annet fra denne lenken
 
Kommuneprofilen
Regio AS har også etablert nettstedet www.kommuneprofilen.no   Der finner du et bredt sett av næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets kommuner, for 90 økonomiske regioner og for alle fylker og landsdeler. Ta en kikk - deler av innholdet er relevant også i forhold til reiselivsnæringen.
Mer bakgrunn om KommuneProfilen finnes blant annet fra denne lenken

 
Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Mer om Statistikknett>>

     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss