Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
Om Statistikknett  > Oppdateringer

Publiseringene på Statistikknett følger publiseringene fra Statistisk sentralbyrå - med noe etterslep.
I vår Publiseringskalender finner du alltid en oversikt over kommende publiseringer på Statistikknett.
Informasjon om publiseringer på Statistikknett får du også gjennom vårt Nyhetsbrev.

Månedsstatistikker
Overnattingsstatistikken publiseres hver måned - om lag en måned etter utløpet av statistikkmåneden.
Dvs overnattingsstatistikken for januar publiseres i månedsskiftet febuar/mars osv.
Månedsstatistikkene er normalt tilgjengelig på Statistikknett dagen etter SSBs publisering.

Årlige statistikker
Statistikkene under Økonomi/Lønnsomhet og Hytteturisme publiseres årlig - til litt ulike tidspunkter på året.
I Publiseringskalenderen finner du først et grovt tidspunkt for publisering på Statistikknett - og når SSB har datofestet sin publisering kommer også et mer konkret tidspunkt for publisering på Statistikknett.
Årsstatistikkene er normalt tilgjengelig på Statistikknett få dager etter SSBs publisering.

 
Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Mer om Statistikknett>>

     
     
     
     
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss