Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Østfold
Fylket er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med fylkeskommunen og lokale reiselivsdestinasjoner.
Muligheten for å gi statistikk for regioner og kommuner begrenses av SSBs krav til konfidensialitet.
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor.
OBS: Det er gjort noen justeringer i den regionale inndelingen av Østfold fra og med 2019.

0101 Halden: 
Hoteller: Omfatter tall for Halden alene.
Camping og hytte: 
Omfatter samlede tall for Halden og Aremark.  

0105 Sarpsborg: 
Omfatter bare Sarpsborg kommune. 
Sarpsborg er gitt alene både i hotellstatistikken og campingstatistikken. 

0106 Fredrikstad: 
Fra 2019:
Omfatter tall for kommunene Fredrikstad og Hvaler - både for hoteller og camping/hytte.

T.o.m 2018:
Hoteller: Fredrikstad ble gitt alene - mens Hvaler gikk inn i region 0180 Indre Østfold.  
Camping og hytte: Fredrikstad og Hvaler er gitt sammen.

0104 Moss 
Fra 2019:
Omfatter kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler - både for hoteller og for camping/hytte

T.o.m. 2018:
Hoteller: Omfattet tall for Moss kommune alene. 
Hotellene i Rygge, Råde og Våler gikk inn i 0180 Østfold rest
Camping og hytte: 
Moss/Råde/Rygge/Våler ble slått sammen (som nå).

0180 Indre Østfold: 
Fra 2019:
Omfatter kommunene Askim, Eidsberg,  Hobøl  Spydeberg  Trøgstad  Rakkestad  Marker  Skiptvet  Rømskog  Aremark 
OBS: Campingplasser i Aremark er slått sammen med Halden (se 0101 Halden) - og går pt. altså ikke inn i 0180 Indre Østfold.

T.o.m. 2018:
Hoteller i Rygge, Råde, Våler og Hvaler ble også tatt med i 0180 Indre Østfold
Campingplassene i Aremark var også t.o.m. 2018 slått sammen med 0101 Halden.     
     
     
     
     
     
     
     
 


Publiseringskalender