Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
Regionale inndelinger > Østfold
Fylket er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med fylkeskommunen og lokale reiselivsdestinasjoner.
Muligheten for å gi statistikk for regioner og kommuner begrenses av SSBs krav til konfidensialitet.
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor.

Halden-Aremark: 
Omfatter kommunene Halden og Aremark.
Følgende inndelinger er brukt i figurer og tabeller:

Hoteller: 
i) Halden - er gitt alene. 
Aremark har ingen hoteller som dekkes av SSBs hotellstatistikk. 

Camping: 
i) Halden og Aremark er gitt sammen. 
Campingstatistikken fra SSB har registrert tre plasser i hver kommune.  

Sarpsborg: 
Omfatter bare Sarpsborg kommune. 
Sarpsborg er gitt alene både i hotellstatistikken og campingstatistikken. 
 

Fredrikstad-Hvaler: 
Omfatter kommunene Fredrikstad og Hvaler. 
Følgende inndelinger er brukt i figurer og tabeller:

Hoteller: 
Fredrikstad - er gitt alene 
Hvaler går inn i "Østfold-rest". Hvaler har bare 2 hoteller som dekkes av SSBs hotellstatistikk. 

Camping: 
Fredrikstad og Hvaler er gitt sammen - under betegnelsen "Fredrikstad/Hvaler". Hvaler har bare en campingplass som dekkes i SSBs campingstatistikk. Fredrikstad har 4. 


Moss mv: 
Omfatter kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. 
Følgende inndelinger er brukt i figurer og tabeller:

Hoteller: 
Moss - er gitt alene. 
Rygge - går inn i "Østfold rest".
Råde og Våler har ingen hoteller som dekkes av SSBs hotellstatistikk. 

Camping: 
Moss/Råde/Rygge - er slått sammen. 
Våler har ingen campingplasser som dekkes av SSBs campingstatistikk. 


Indre Østfold: 
Omfatter kommunene Marker, Rømskog, Askim, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvedt, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl. 
Følgende inndelinger er brukt i figurer og tabeller:

Hoteller: 
Bare Rømskog, Askim og Eidsberg har hoteller som dekkes av SSBs hotellstatistikk. Disse går inn i "Østfold-rest".
Merk at også de  2 hotellene i Rygge er tatt med i "Østfold-rest".

Camping:
Marker og Rømskog er eneste kommuner som har campingplasser som dekkes av SSBs campingstatistikk. Disse er slått sammen under betegnelsen "Indre Østfold". Når det blir registrert campingplasser i andre av kommunene blir disse også tatt med under "Indre Østfold". 


     
     
     
     
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss