Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Hedmark
Fylket er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med fylkeskommunen og lokale reiselivsdestinasjoner.
For regionene kan det normalt gis statistikk både for hoteller og campingplasser/hyttegrender – og dermed også for samlet marked hver måned.
I tillegg gis det også statistikk for utvalgte kommuner innenfor regionene – der det er mulig.
Muligheten for å gi statistikk for kommuner (og regioner) begrenses av SSBs krav til konfidensialitet.
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. Det er også gitt noen kommentarer på dekning og problemer i forhold til datagrunnlag og konfidensialitet.

0491 Glåmdal-region
Regionen omfatter kommunene Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Våler og Åsnes.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
I  tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
0402 Kongsvinger: Statistikk gis bare for camping/hytter. Men: I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne. I disse månedene kan det derfor ikke gis tall for hotellene – og heller ikke fullstendig tall for samlet marked. Tall for hotell kan ikke gis.
Andre kommuner: Det kan ikke gis tall for andre kommuner i regionen pga få åpne bedrifter.

0492 Hamar-region
Regionen omfatter kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
Men: Hotellene i Løten og Stange er regnet med i region Sør-Østerdal pga konfidensialitet.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
0403 Hamar: Statistikk gis for hoteller for alle måneder. Camping/hytter kan ikke gis for Hamar.
0412 Ringsaker: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder.
Andre kommuner: Det kan ikke gis tall for andre kommuner i regionen pga få åpne bedrifter.

0493 Sør-Østerdal
Regionen omfatter kommunene Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked - for alle måneder.
Men: Hotellene i Løten og Stange er regnet med i region Sør-Østerdal pga konfidensialitet..
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
0428 Trysil: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder.
0434 Engerdal: Statistikk gis for camping/hytter – normalt for alle måneder. Hoteller kan ikke gis.
0429 Åmot: Statistikk gis for hoteller for alle måneder. Camping/hytter kan ikke gis for Åmot.
0430 Stor-Elvdal: Statistikk gis bare for camping/hytter. Tall for hotell kan ikke gis.
Elverum: Det kan ikke gis tall for Elverum pga få åpne bedrifter.

0494 Nord-Østerdal
Regionen omfatter kommunene Tynset, Rendalen, Tolga, Alvdal, Folldal og Os.
For regionen gis det statistikk både for hoteller og for camping/hytter - normalt for alle måneder .
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
0437 Tynset: Statistikk gis for hoteller for alle måneder. Camping/hytter kan ikke gis for Tynset
Andre kommuner: Det kan ikke gis tall for andre kommuner i regionen pga få åpne bedrifter.

0483 Elverum region
Fra 2015 er 0483 Elverum regionen tatt inn som ny region.
Regionen omfatter kommunene Elverum, Åmot og Våler.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked - men pga få åpne bedrifter kan det ikke alltid gis tall for alle måneder.
Merk:
Tall for kommunene Elverum og Åmot inngår også i regionen Sør-Østerdal.
Tall for Våler inngår også i regionen Glåmdal.     
     
     
     
     
     
     
     
 


Publiseringskalender