Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Buskerud
Fylket er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med fylkeskommunen og lokale reiselivsdestinasjoner.
For regionene kan det normalt gis statistikk både for hoteller og campingplasser/hyttegrender – og dermed også for samlet marked hver måned.
I tillegg gis det også statistikk for utvalgte kommuner innenfor regionene – der det er mulig.
Muligheten for å gi statistikk for kommuner (og regioner) begrenses av SSBs krav til konfidensialitet.
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. Det er også gitt noen kommentarer på dekning og problemer i forhold til datagrunnlag og konfidensialitet.

Hallingdal
Regionen omfatter kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
For alle kommunene - med unntak av Flå - er det også gitt statistikk både for hoteller og camping/hytte – og normalt kan det gis tall for alle måneder. Bedriftene i Flå er slått sammen med Nes.

Numedal
Regionen omfatter kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
Kongsberg: Statistikk gis for hoteller for alle måneder. Camping/hytter kan ikke gis for Kongsberg – som da er slått sammen med Rollag og Flesberg (se nedenfor).
Nore og Uvdal: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 hoteller åpne. I disse månedene kan det derfor ikke gis tall for hotellene – og heller ikke fullstendig tall for samlet marked.
Flesberg: Ett hotell i Flesberg er tatt med i Drammensregionen – pga konfidensialiteten.
Kongsberg/Rollag/Flesberg: Statistikk for camping/hytte er gitt for disse tre kommune samlet..

Midtfylket (Midt-Buskerud)
Regionen omfatter kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
Men: Ett hotell i Modum er av hensyn til konfidensialiteten slått sammen med Drammensregionen
Det gis ikke tall for de enelte kommunene.

Ringerike-Hole
Regionen omfatter kommunene Ringerike og Hole.
For regionen gis det statistikk både for hoteller og for camping/hytter - normalt for alle måneder .
I tillegg er det gitt statistikk for kommunene slik:
Ringerike: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I enkelte måneder om høst og vinter kan det være færre enn 3 åpne campingplasser/hyttegrender. I disse månedene kan det derfor ikke gis tall for camping/hytte – og dermed heller ikke fullstendig tall for samlet marked.
Hole: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I flere måneder om høst og vinter kan det være færre enn 3 åpne campingplasser/hyttegrender. I disse månedene kan det derfor ikke gis tall for camping/hytte – og dermed heller ikke fullstendig tall for samlet marked..

Drammensregionen
Regionen omfatter kommunene Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken, Lier og Hurum Av konfidensialitetshensyn er også hotellene i Modum (1) og Flesberg (1) tatt med i denne regionen.
For regionen gis det statistikk både for hoteller og for camping/hytter – normalt i alle måneder.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
Drammen: Statistikk gis for hoteller for alle måneder. Camping/hytter kan ikke gis for Drammen.
Andre kommuner: Ingen andre kommuner i regionen kan spesifiseres særskilt i statistikken.      
     
     
     
     
     
     
     
 


Publiseringskalender