Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Vestfold
Fylket er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med fylkeskommunen og lokale reiselivsdestinasjoner.
For regionene skal det normalt være mulig å gi statistikk både for hoteller og campingplasser/hyttegrender – og dermed også for samlet marked hver måned.
Muligheten for å gi statistikk for kommuner og regioner begrenses imidlertid av SSBs krav til konfidensialitet. Dette har skapt problemer i forhold til en hensiktsmessig inndeling i reiselivsdestinasjoner i Vestfold. I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne – og for disse månedene kan det derfor ikke gis tall for camping/hytter og fullstendige tall for samlet marked.

Kommunereformen skaper også endringer i kommunestrukturen i Vestfold fram mot 2020. Det har gjort det nødvendig å endre den regionale inndelingen som brukes på Statistikknett. Den nye inndelingen tar hensyn til de kommuneendringene som er gjort i årene 2017-2018 - og forskuddterer også de endringene som kommer fra året 2020.
Følgende regionale inndelinger brukes fra 2018:

0701 Horten
Kommunen 0701 Horten er brukt som egen region i statistikken for hoteller, camping og samlet marked.

0710 Sandefjord
Kommunen 0710 (0706) Sandefjord er brukt som egen region i statistikken for hoteller, camping og samlet marked.
Fra og med 2017 er de tidligere kommunene Stokke og Andebu slått sammen med Sandefjord.

0712 Larvik
Kommunen 0712 Larvik er brukt som egen region i statistikken for hoteller, camping og samlet marked.
Kommune 0728 Lardal er fra 2018 slått sammen med 0712 Larvik.

0704 Tønsberg
Kommunen 0704 Tønsberg er brukt som egen region i statistikken.
Men OBS: Kommune 0716 Re skal formelt slås sammen med Tønsberg fra året 2020. På Statistikknett er Re allerde fra 2018 regnet sammen med 0704 Tønsberg - for å unngå nye endringer fra 2020.

0729 Færder
0729 Færder kommune ble opprettet fra januar 2018. Den er en sammenslåing av de tidligere kommunene 0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme. Egen statistikk for 0729 Færder kan gis bare fra og med 2018.

0715 Holmestrand
Holmestrand ble slått sammen med 0714 Hof fra 2018 - til den nye kommunen 0715 Holmestrand. Fra 2020 vil også nåværende 0713 Sande kommune bli slått sammen med Holmestrand.
På Statistikknett har vi tatt hensyn til begge disse endringene. 0715 Holmestrand omfatter fra 2018 således de tre tidligere kommunene 0702 Holmestrand, 0713 Sande og 0714 Hof.

 Og da vil man se at nåværende kommune 0711 Svelvik fra 2018 ikke er tatt med i noen av regionene i Vestfold. Det er fordi denne kommunen fra 2020 vil bli slått sammen med Drammen og Nedre Eiker i nåværende Buskerud fylke.
Men: Bedriftene i 0711 Svelvik vil i 2018 og 2019 fortsatt være med i fylkestallene for Vestfold - men altså ikke fordelt på noen region innen fylket.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2017 - og tidligere
Fram til 2017 brukte Statistikknett den regionale inndelingen av Vestfold som er beskrevet nedenfor. For flere av regionene er det altså gjort endringer fra 2017 til 2018 som gjør at tallene for 2018 ikke uten videre kan sammenliknes med tidligere år.

0701 Horten 
Kommunen 0701 Horten ble brukt som egen region i statistikken for hoteller, camping og samlet marked. 

 0710 Sandefjord 
Kommunen 0710 (0706) Sandefjord ble brukt som egen region i statistikken for hoteller, camping og samlet marked. Fra og med 2017 er de tidligere kommunene Stokke og Andebu slått sammen med Sandefjord. (Endringen her kom altså fra 2017).

 0709 Larvik 
Kommunen 0709 Larvik ble brukt som egen region i statistikken for hoteller, camping og samlet marked.

 0704 Tønsberg 
Kommunen 0704 Tønsberg ble brukt som egen region i statistikken for hotellene.  I statistikken for campingplasser/hyttegrender ble Tønsberg slått sammen med Tjøme og Nøtterøy. 

 0723 Tjøme 
Kommunen 0723 Tjøme ble brukt som egen region i statistikken for hoteller.  I statistikken for campingplasser/hyttegrender ble Tjøme slått sammen med Tønsberg og Stokke.

 0780 Tønsberg/Tjøme/Nøtterøy 
Tønsberg/Tjøme/Nøtterøy ble brukt som region i statistikken for campingplasser/hyttegrender.
Til og med 2016 var også kommunene Stokke og Andebu med i denne regionen. 

 0781 Holmestrand/Svelvik mv 
Holmestrand/Svelvik/Sande/Re ble brukt som region i statistikken for campingplasser/hyttegrender. 

 0782 Lardal/Hof 
Kommunene Lardal/Hof ble brukt som region i statistikken for campingplasser/hyttegrender.

 0783 Vestfold rest 
Vestfold rest ble brukt som samleregion i hotellstatistikken og omfattet alle kommuner i fylket unntatt Larvik, Sandefjord, Horten, Tønsberg og Tjøme


     
     
     
     
     
     
     
     
 


Publiseringskalender