Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Telemark
Fylket er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med fylkeskommunen og lokale reiselivsdestinasjoner.
For regionene kan det normalt gis statistikk både for hoteller og campingplasser/hyttegrender – og dermed også for samlet marked hver måned.
I tillegg gis det også statistikk for utvalgte kommuner innenfor regionene – der det er mulig.
Muligheten for å gi statistikk for kommuner (og regioner) begrenses av SSBs krav til konfidensialitet.
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. Det er også gitt noen kommentarer på dekning og problemer i forhold til datagrunnlag og konfidensialitet.

0883 Fjell Telemark
Regionen omfatter kommunene Tinn og Vinje.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
I tillegg er det også gitt statistikk for begge kommunene hver for seg:
0826 Tinn: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder.
0834 Vinje: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter – for alle måneder

0881 Vest-Telemark
Regionen omfatter kommunene Kviteseid, Fyresdal, Tokke, Drangedal, Nissedal og Seljord.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
0829 Kviteseid: Statistikk gis i utgangspunktet både for hoteller og for camping/hytter. Men: Fra 2013 er det bare 2 åpne hoteller igjen i Kviteseid – så tall kan ikke lenger gis for hoteller.
0830 Nissedal: Statistikk gis bare for camping/hytter. Men: I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne – og for disse månedene kan det derfor ikke gis tall.
0887 Fyresdal-Drangedal-Tokke: For disse kommunene gis det samlet statistikk for camping/hytter. Men: I noen måneder om høst og vinter er det færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne – og for disse månedene kan det derfor ikke gis tall.

0882 Midt- og Øst-Telemark
Regionen omfatter kommunene Bø, Notodden, Nome, Sauherad og Hjartdal. For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
0821 Bø: Statistikk gis i utgangspunktet både for hoteller og for camping/hytter. Men: Fra 2013 er det i de fleste måneder bare 1 eller 2 åpne hoteller igjen i Bø – så tall kan ikke lenger gis for hoteller.
0807 Notodden: Statistikk gis i bare for hoteller. Men: Fra 2013 er det i de fleste måneder bare 1 eller 2 åpne hoteller igjen i Notodden – så tall kan ikke lenger gis.
0886 Nome-Sauherad-Hjartdal: For disse kommunene gis det samlet statistikk for hoteller. Men: Fra 2013 er det i de fleste måneder bare 2 åpne hoteller igjen i kommunene – så tall kan ikke lenger gis.
0888 Notodden mv: I campingstatistikken gis det all for regionen «0888 Notodden mv» – som omfatter kommunene Notodden, Nome, Sauherad og Hjartdal..

0880 Grenland-Kragerø
Regionen omfatter kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Siljan.
For regionen gis det statistikk både for hoteller og for camping/hytter - normalt for alle måneder .
I tillegg er det gitt statistikk for følgende kommuner:
0806 Skien: Statistikk gis bare for hoteller – for alle måneder. Camping/hytte i Skien er gitt sammen med Porsgrunn. (se nedenfor)
0814 Bamble: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne – og for disse månedene kan det derfor ikke gis tall for camping/hytter og fullstendige tall for samlet marked.
0815 Kragerø: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne – og for disse månedene kan det derfor ikke gis tall for camping/hytter og fullstendige tall for samlet marked.
0884 Skien-Porsgrunn: Campingstatistikk er gitt for regionen «0884 Skien-Porsgrunn» – som omfatter kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan. . Men: I flere måneder om høst og vinter er det færre enn 3 campingplasser/hyttegrender åpne – og for disse månedene kan det derfor ikke gis tall.
     
     
     
     
     
     
     
     
 


Publiseringskalender