Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Sørlandet
Landsdelen er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner.
Den regionale inndelingen er valgt i samråd med fylkeskommunene og lokale reiselivsdestinasjoner.
For regionene kan det normalt gis statistikk både for hoteller og campingplasser/hyttegrender – og dermed også for samlet marked hver måned.
I tillegg gis det også statistikk for utvalgte kommuner innenfor regionene – der det er mulig.
Muligheten for å gi statistikk for kommuner (og regioner) begrenses av SSBs krav til konfidensialitet.
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. Det er også gitt noen kommentarer på dekning og problemer i forhold til datagrunnlag og konfidensialitet.

0994 Setesdal
Regionen omfatter kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
I tillegg er det også gitt separat statistikk for kommunene slik:
0941 Bykle: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter. Men: I enkelte måneder er det færre enn 3 hoteller åpne – og for disse månedene kan det derfor ikke gis tall for hoteller og fullstendige tall for samlet marked.
0980 Valle-Bygland-Evje: Statistikk gis både for hoteller og for camping/hytter.

0981 Risør/Tvedestrand
Regionen omfatter kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårdshei og Åmli.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.
Ingen kommuner innen regionen er spesifisert særskilt i statistikken.

0906 Arendal
Regionen omfatter kommunene Arendal og Froland.
Foreløpig finnes ingen overnattingsbedrifter i Froland i SSBs statistikker - slik at regionen i praksis gir tall for Arendal kommune.
For Arendal gis det imidlertid statistikk bare for hoteller
Arendal slås sammen med Grimstad for campingplasser og hyttegrender - pga for få åpne bedrifter..

0904 Grimstad
Regionen omfatter bare Grimstad kommune.
For Grimstad gis imidlertid statistikk bare for hotellene.
Grimstad slås sammen med Arendal for campingplasser og hyttegrender - pga for få åpne bedrifter.

1080 Kristiansand-region
Denne regionen krysser fylkesgrensen og omfatter følgende kommuner:
Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne i Vest-Agder og kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland i Aust-Agder. Hovedtyngden av overnattingsmarkedet finnes i Kristiansand.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - for alle måneder.

1092 Region Mandal
Regionen omfatter kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal, Åseral.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - normalt for alle måneder.
Ingen kommuner innen regionen er spesifisert særskilt i statistikken.

1081 Region Lister
Regionen omfatter kommunene Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal.
For regionen gis det statistikk både for hoteller, camping/hytte og samlet marked  - normalt for alle måneder.
Ingen kommuner innen regionen er spesifisert særskilt i statistikken.
     
     
     
     
     
     
     
     
 


Publiseringskalender