Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Rogaland
Fylket er delt inn i reiselivsregioner og utvalgte kommuner. 
Regionene er valgt i samråd med fylket. Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. 

Jæren/Stavanger:  
 Omfatter kommunene Stavanger, Sandes, Randaberg, Sola, Hå, Klepp, Time og Gjesdal. 
I hotelltabellene er kommunene Stavanger, Sandnes og Sola spesifisert særskilt, 
men disse kommunene er også tatt med i tabellene for den samlede regionen Jæren/Stavanger.  

Nord-Rogaland: 
 Omfatter kommunene: Haugesund, Karmøy, Utsira, Bokn, Vindafjord, Tysvær. 
Fra 2013 er Haugesund i tillegg gitt som en egen kommune i hotelltabellene.
(I årene 2002-2005 var også Ølen med i Nord-Rogaland).

Ryfylke: 
 Omfatter kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland, Finnøy, Strand, Forsand, Rennesøy, Kvitsøy. 

Dalane: 
 Omfatter kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund, Sokndal


     
 


Publiseringskalender