Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Regionale inndelinger > Nord-Norge
Statistikknett Nord-Norge  gir statistikk og nøkkeltall for regioner og kommuner i Finnmark fylke. 
Regionene er valgt i samråd med NHO Reiseliv Nord-Norge - som igjen samarbeider med fylkene. 
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. 
Det er gjort endringer de regionale inndelingene med virkning fra januar 2013.
 Nordland
 Troms
 Finnmark


















     
     
 


Publiseringskalender