Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
Regionale inndelinger > Troms
Statistikknett Nord-Norge  gir statistikk og nøkkeltall for regioner og kommuner i Troms fylke. 
Regionene er valgt i samråd med NHO Reiseliv Nord-Norge - som igjen samarbeider med fylkene. 
Den regionale inndelingen er beskrevet nedenfor. 
Det er gjort endringer de regionale inndelingene med virkning fra januar 2013.
Regional inndeling brukt fra januar 2013
Tromsø-regionen
Omfatter kommunene: 1902 Tromsø; 1933 Balsfjord, 1936 Karlsøy, 1938 Lyngen, 1939 Storfjord, 1940 Kåfjord
Underspesifikasjoner: Tromsø kommune er også gitt alene

Sør-Troms
Omfatter kommunene: 1901 Harstad, 1911 Kvæfjord, 1913 Skånland, 1915 Bjarkøy, 1917 Ibestad, 1919 Gratangen, 1920 Lavangen, 1923 Salangen.
Underspesifikasjoner: Harstad kommune er også gitt alene for hotell

Indre Troms
Omfatter kommunene: 1922 Bardu, 1924 Målselv, 1925 Sørreisa, 1926 Dyrøy
Underspesifikasjoner: Ingen

Senja-regionen
Omfatter kommunene: 1927 Tranøy, 1928 Torsken, 1929 Berg, 1931 Lenvik
Underspesifikasjoner: Ingen

Nord-Troms
Omfatter kommunene: 1941 Skjervøy, 1942 Nordreisa, 1943 Kvænangen
Underspesifikasjoner: IngenRegional inndeling brukt til og med 2012
Tromsø og Tromsø-region:  
Det er gitt egne tall for Tromsø kommune alene. Det gjelder både for hoteller og for campingplasser/hyttegrender. 
For Tromsø kommune er det da også gitt statistikk for samlet marked og for markedsstruktur.  

Tromsø-regionen omfatter i tillegg til Tromsø kommune også kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord. 
Hotellene i Tromsø-regionen utenom Tromsø kommune er tatt inn i samleregionen Troms-rest (se nedenfor).
Campingplassene og hyttegrendene i Tromsø-regionen utenom Tromsø kommune er gitt som Tromsø-rest. 

Harstad og Harstad-region: 
For hotellene er det gitt egne tall for Harstad kommune alene. 
For campingplasser og hyttegrender er det gitt tall for Harstad-region - som omfatter følgende kommuner: 
Harstad, Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy og Ibestad. 
I menyvalgene er betegnelsen Harstad også brukt for camping og hyttegrender - selv om denne statistikken altså omfatter også de øvrige kommunene i Harstad-regionen. 

Statistikken for samlet marked og markedsstruktur omfatter hotellene i Harstad kommune pluss campingplasser og hyttegrender i den større Harstad-regionen.

Hotellene i Harstad-regionen utenom Harstad kommune er tatt inn i samleregionen Troms-rest (se nedenfor).) 
 
Målselv og Målselv-region: 
Det er gitt egne tall for Målselv kommune alene. Det gjelder både for hoteller og for campingplasser/hyttegrender. 
For Målselv kommune er det da også gitt statistikk for samlet marked og for markedsstruktur. 

Målselv-regionen omfatter i tillegg til Målselv kommune også kommunene Gratangen, Lavangen, Bardu og Salangen. 
Hotellene i Målselv-regionen utenom Målselv kommune er tatt inn i samleregionen Troms-rest (se nedenfor).
Campingplassene og hyttegrendene i Målselv-regionen utenom Målselv kommune er gitt som Målselv-rest. 

Finnsnes-region: 
Omfatter kommunene Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken og Berg. 
For Finnsnes-region er det gitt tall både for hoteller og for campingplasser/hyttegrender. 
Det er da også gitt statistikk for samlet marked og markedsstruktur for Finnsnes-region. 

Nord-Troms: 
Omfatter kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord.  
For Nord-Troms er det gitt tall både for hoteller og for campingplasser/hyttegrender. 
Det er da også gitt statistikk for samlet marked og markedsstruktur for Nord-Troms. 

Troms-rest: 
I hotellstatistikken har det vært nødvendig å operere med en rest-region for Troms. Den omfatter kommunene i Tromsø-regionen, Harstad-regionen og Målselv-regionen - utenom kommunene Tromsø, Harstad og Målselv. For denne regionen gis det statistikk bare for hotellene


     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss