Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
Oppdatert for januar-juli 2021   
Reiselivets betydning  
Modulen viser et utvalg indikatorer på reiselivets betydning i kommuner og regioner. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - men bearbeidet av Statistikknett.
Tabellene rangerer fylker, regioner og kommuner mv etter et utvalg indikatorer
Velg regionalt nivå til venstre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du også velge fylke i valgboksen til høyre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere og mer omfattende moduler om Reiselivets betydning på www.statistikknett.no  
 

  Velg regionalt nivå >>>
  
   Velg Fylke >>>    
 
 

  1. Hotellovernattinger mv. per innbygger

 
Tabell 1.1 belyser omfanget av den kommersielle overnattingsvirksomheten i forhold til befolkningen i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye kommersiell overnattingsvirksomhet betyr for den regionale økonomien.
 
 
Tabell 1.1. Overnattinger per innbygger og losjiinntekter per innbygger. Valgte regioner. 2018
Komm Navn Nr 
Overnattinger per innbygger 
Hotellenes Losjiinntekt per innbygger 
Hoteller (Descending)
Camping og Hyttegrender 
Samlet marked 
Kroner 
0500 Oppland7,3 13,93 424
0300 Oslo7,20,27,75 133
1900 Troms6,8 8,54 205
1400 Sogn og Fjordane6,8 13,04 564
2000 Finnmark6,5 8,74 155
1200 Hordaland5,3 6,53 407
0600 Buskerud4,7 8,22 500
1800 Nordland4,52,57,33 084
5000 Trøndelag4,21,44,42 028
1500 Møre og Romsdal3,82,05,82 362
0200 Akershus3,6 3,82 478
1000 Vest-Agder3,6 5,82 128
0400 Hedmark3,5 5,91 863
1100 Rogaland3,20,84,12 108
0800 Telemark2,8 6,41 447
0700 Vestfold2,7 5,51 459
0900 Aust-Agder1,8 6,91 188
0100 Østfold 1,4 2,8889
1700 Nord-Trøndelag 0,0 0,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hotellovernattinger per innbygger. Valgte regioner. 2018

The chart showing Series 1 series.
  Samlede overnattinger per innbygger. Valgte regioner. 2018
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  2. Private hytter per innbygger og landareal mv

 
Tabell 2.1 belyser antall private hytter i forhold til antall innbyggere, landarealet og antall boliger for fastboende i regionene. Hytter per innbyggere kan være en indikator på hvor mye turismen knyttet til private hytter betyr for den regionale økonomien.
 
 
Tabell 2.1. Hyttetetthet. Hytter per innbyggger, per landareal og per bolig. Valgt region
Region 
År 
Hytter per: 
100 innbyggere (Descending)
Km2 
100 Boliger 
Innlandet201822,01,742,2
Agder201812,22,525,7
Nordland201811,60,822,3
Trøndelag201810,61,321,1
Vestfold og Telemark201810,62,821,9
Troms og Finnmark201810,00,318,8
Møre og Romsdal20187,01,314,2
Viken20186,83,715,4
Vestland20186,61,313,6
Rogaland20183,92,28,8
Oslo20180,35,20,7
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hytter per 100 innbyggere. 2018
The chart showing Series 1 series.
  Hytter per kvadratkilometer landareal. 2018
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  3. Sysselsetting

 
Tabell 3.1 viser hvor mye sysselsettingen i overnattings- og serveringsnæringen betyr i forhold til samlet sysselsetting i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye reiselivet betyr for den lokale sysselsettingen. 
 
 
Tabell 3.1. Sysselsetting i Overnattings og Serveringsnæringen. Antall og betydning. 2017 
Region 
Antall sysselsatte 
Andel av samlet sysselsetting. Prosent 
55-56 Overnatting og servering 
55 Overnatting 
56 Servering 
55-56 Overnatting og servering (Descending)
55 Overnatting 
56 Servering 
2100 Svalbard10785229,617,641,98
0300 Oslo21 1663 98417 1824,490,843,64
5400 Troms og Finnmark4 7671 8032 9643,891,472,42
5000 Trøndelag8 5262 5395 9873,691,102,59
4200 Agder4 5541 2193 3353,340,892,45
4600 Vestland10 3283 5906 7383,321,152,17
1800 Nordland3 8151 6432 1723,261,411,86
3400 Innlandet5 7112 4403 2713,251,391,86
1100 Rogaland7 5051 9635 5423,190,832,35
3000 Viken16 5344 67711 8573,180,902,28
3800 Vestfold og Telemark5 4621 6643 7982,980,912,07
1500 Møre og Romsdal3 3351 3002 0352,611,021,59
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
55 Overnattingsvirksomhet. Andel av samlet sysselsetting. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  56 Serveringsvirksomhet. Andel av samlet sysselsetting. 2017. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  4. Bedrifter

 
Tabell 4.1 viser hvor mye bedrifter i overnattings- og serveringsnæringen betyr i forhold til samlet antall bedrifter i regionene. Dette kan være en indikator på hvor mye reiselivet betyr for den lokale næringsvirksomheten.  
 
 
Tabell 4.1. Bedrifter i Overnattings og Serveringsnæringen. Antall og betydning. 2019
Region 
Antall bedrifter 
Andel av samlet bedriftsbestand. Prosent 
55-56 Overnatting og servering 
55 Overnatting 
56 Servering 
55-56 Overnatting og servering (Descending)
55 Overnatting 
56 Servering 
1800 Nordland9453985473,731,572,16
0300 Oslo3 0231422 8813,380,163,23
5400 Troms og Finnmark8583305283,231,241,99
4600 Vestland1 8575731 2842,860,881,98
1100 Rogaland1 3011771 1242,790,382,41
1500 Møre og Romsdal7702655052,750,951,80
5000 Trøndelag1 3683251 0432,730,652,08
3400 Innlandet1 2354338022,690,941,75
4200 Agder8941827122,650,542,11
3800 Vestfold og Telemark1 1562349222,560,522,04
3000 Viken2 9123842 5282,310,302,00
2100 Svalbard0000,000,000,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
55 Overnattingsvirksomhet. Andel av samlet bedriftsbestand. 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  56 Serveringsvirksomhet. Andel av samlet bedriftsbestand. 2019. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  5. Omsetning skapt av overnattingsturismen

 
Tabellen nedenfor rangerer regionene etter omsetning skapt av overnattingsturismen.
Beregningene er basert på forutsetninger om forbruk per overnatting mv.   Se: Se Beregningsopplegg   og Forutsetninger og forbehold  
Tallene må brukes med forsiktighet. De er ment som regneeksempler og indikatorer - og er ikke nøyaktige.
Modulen omfatter bare regioner som har minst 3 hoteller - og der det dermed kan gis omsetningstall foTabellen og figurene i denne modulen omfatter bare de regioner som har minst 3 hoteller - og der det dermed kan gis omsetningstall for hotellene. Legg merke til at for enkelte av disse regionene kan det ikke gis tall for camping/hyttegrender. Da er kolonnen for Camping/Hyttegrender = 0. Det betyr at for disse regionene kommer ikke eventuell omsetning skapt av overnattinger ved camping/hyttegrender med i totaltallene. 
 
 
Tabell 5.1. Omsetning skapt av overnattingsturismen. Valgt region. 2018 
Region 
Omsetning etter overnattingsmåte. Mill. kroner 
Omsetning per innbygger. Kroner (Descending)
Ialt 
Hoteller 
Camping og Hyttegrender 
Private Hytter 
Hallingdal1 9051 05730454592 593
Aurland-Lærdal354264652590 075
Geiranger-Trollstigen391280664462 438
Valdres1 00932213655156 778
Fjell-Telemark4981776825352 024
Nord-Gudbrandsdal77841515420841 583
Setesdal346638020441 514
Midt-Gudbrandsdal5022252625237 659
Hardanger8295348820736 495
Sognefjord92766615510732 234
Vest-Telemark421955327329 028
Vik-Balestrand-Leikanger171135162127 264
Sør-Østerdal9745245539527 090
Sør-Gudbrandsdal1 04668113822626 663
Lofoten6254171396925 374
Nord-Østerdal3741083123525 077
Hitra-Frøya3461325416023 355
Nordfjord651475809622 327
Midt-Buskerud382160821319 425
Røros-region6693452629816 768
Kongsberg-region5571752635616 391
Fauske-region2921382413016 027
Lister-region5831964334415 783
Værnes-region7524955720015 682
Bodø-region1 0087334822815 582
Narvik-region428230818915 348
Ryfylke4951777024814 689
Brønnøysund-region18610897014 139
Mosjøen-region223138107513 653
Risør-Tvedestrand253563116613 058
Ringerike/Hole4642833814312 502
Mandal-region306466519411 939
Fjordkysten3111621513411 892
Kristiansund-region5933154023811 886
Sunnfjord307205327011 766
Romerike3 3173 163015411 596
Mo-Nesna-Sandnessjøen5353122719611 178
Midt/Øst-Telemark342799217110 803
Ålesund-region1 4451 17710016810 452
Vesterålen3051752310710 004
Orkdal-region27657152049 785
Innherred389240281219 553
Namdalen483163392819 256
Molde-region658400661929 079
Osterfjord-Bjørnefjord35822801309 045
Kristiansand1 258970832058 898
Sunnhordland572299222518 813
Fosen327106142068 597
Nord-Troms91378468 136
Hamar-region747378653048 001
Stavanger-Jæren2 5182 337451367 987
Dalane1727015877 070
Hadeland2041034976 896
Arendal-Grimstad486277791296 613
Gjøvik-region442205451936 208
Glåmdal-region31091371835 876
Grenland-Kragerø673402202515 723
Nord-Rogaland566412261275 641
Asker/Bærum1 0229840385 484
Follo-region63441802164 853
Sotra-Øygarden-Osterfjord-Bjørnefjord498228172534 682
Indre Østfold27516171074 175
Drammen-region627439281613 680
 Beregnet av Statistikknett - Basert på grunndata fra Statistisk sentralbyrå
Se Beregningsopplegg   -  forutsetninger og forbehold
 
 
Omsetning skapt av overnattingsturisme - per innbygger. 2018. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Samlet omsetning skapt av overnattingsturismen. 2018. Mill. kroner. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
 


Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Kontaktinformasjon      Om Oss