Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
 
Analyse > MarkedsProfiler  > Markedsutvikling 2000-2014
Modulen belyser utvikling og årlig endring i trafikkvolum  for utenlandsmarkedene - etter overnattingsmåte.
Modulen viser også utviklingen i markedenes betydning målt som andel av samlet utenlandstrafikk.
Dessuten belyser modulen den sesongmessige fordelingen og utviklingen for markedene. 
Velg marked i det grå feltene nedenfor. Tabeller og figurer oppdateres etter de valg du gjør.
Moduler som viser sesongmønster og den regionale fordelingen for de samme markedene finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
Markedsutvikling
Sesongmønster
Regionale Perspektiver
  MarkedsProfiler:
Markedsprofilene setter fokus på utvikling og struktur for et valgt marked. De består av tre moduler - som velges fra undermenyen til venstre.
Markedsutvikling viser hvordan trafikkvolum og betydning for markedet har utviklet seg siden år 2000 - fordelt på overnattingsmåte.
     
 Velg Marked >>>     Velg Region >>>     
     
   
Tabell 1 Samlet kommersiell trafikk. Overnattinger fra valgt marked. 2000-2014
Marked 
År (Ascending)
Antall overnat-tinger 
Endring fra forrige år 
Antall 
% 
Sverige2000911 41800,0
Sverige2001882 736-28 682-3,1
Sverige2002847 367-35 369-4,0
Sverige2003742 023-105 344-12,4
Sverige2004803 85261 8298,3
Sverige2005871 88168 0298,5
Sverige2006867 354-4 527-0,5
Sverige2007912 91545 5615,3
Sverige2008944 86531 9503,5
Sverige2009905 588-39 277-4,2
Sverige2010958 83853 2505,9
Sverige2011932 923-25 915-2,7
Sverige20121 022 59789 6749,6
Sverige 2013999 339-23 258-2,3
Sverige 20141 040 16840 8294,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Samlet kommersiell trafikk. Antall overnattinger fra valgt marked. 2000-2014
The chart showing Overnattinger series.
  Samlet kommersielll trafikk. Prosentvis endring. Valgt marked. 2000-2014
The chart showing Series 1 series.
     
Tabell 2. Hotellovernattinger fra valgt marked. 2000-2014
Marked 
År (Ascending)
Antall overnat-tinger 
Endring fra forrige år 
Antall 
% 
Sverige2000614 17200,0
Sverige2001585 433-28 739-4,7
Sverige2002549 930-35 503-6,1
Sverige2003475 234-74 696-13,6
Sverige2004503 08727 8535,9
Sverige2005531 15728 0705,6
Sverige2006526 764-4 393-0,8
Sverige2007560 28933 5256,4
Sverige2008579 32919 0403,4
Sverige2009568 062-11 267-1,9
Sverige2010601 79733 7355,9
Sverige2011610 4468 6491,4
Sverige2012707 73797 29115,9
Sverige 2013701 287-6 450-0,9
Sverige 2014726 24924 9623,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Tabell 3. Camping/hytter. Overnattinger fra valgt marked. 2000-2014
Marked 
År (Ascending)
Antall overnat-tinger 
Endring fra forrige år 
Antall 
% 
Sverige2000297 24600,0
Sverige2001297 303570,0
Sverige2002297 4371340,0
Sverige2003266 789-30 648-10,3
Sverige2004300 76533 97612,7
Sverige2005340 72439 95913,3
Sverige2006340 590-1340,0
Sverige2007352 62612 0363,5
Sverige2008365 53612 9103,7
Sverige2009337 587-27 949-7,6
Sverige2010357 04119 4545,8
Sverige2011322 477-34 564-9,7
Sverige2012314 860-7 617-2,4
Sverige 2013298 052-16 808-5,3
Sverige 2014313 91915 8675,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Overnattinger ved hoteller og camping/hytte. Valgt marked. 2000-2014
The chart showing Hotell series, Camping/Hytte series.
     
     
     
     
     
   


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss