Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
  Oppdatert for januar-august  
Årsoppsummering 2020  > Fylker og regioner > Markeder og losjiøkonomi
Modulen gir en oversikt over den kommersielle overnattingsvirksomheten siste år - i valgt region.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Klikk kolonnehodene for å sortere etter andre kolonner
Skip Navigation Links
Fylker og Regioner
Kommuner og Destinasjoner
 
  
   
   

   
 
Velg Fylke/region  >>>


 
OBS: Modulen inneholder inntil videre bare tall for fylker og landsdeler - ikke for regioner.
SSB har riktignok publisert månedstall for 65 reiselivsregioner i 2020. Men: For mange regioner oppgis det ikke tall for en eller flere måneder pga reglene om konfidensialitet. For disse regionene er det derfor ikke mulig å summere til fullstendige tall for hele året. For året 2020 gjelder dette på de aktuelle statistikkområdene:
Hoteller: 52 regioner. Camping/hytte: 58 regioner. Samlet marked: 62 regioner.
SSB har altså valgt en publiseringsform som gjør det mulig å finne fullstendige tall for året 2020 bare for 3 av 65 Reiselivsregioner.
Derfor inneholder denne modulen bare tall for fylker og landsdeler.
 

  Samlet kommersielt marked

 
Tabell 1 slår sammen alle SSBs statistikker over kommersielle overnattinger. Den dekker da hoteller, campingplasser og hyttegrender og Norske Vandrerhjem (se beskrivelser nedenfor).
 
 
Tabell 1. Samlede kommersielle overnattinger *)  etter marked. Valgt region. Januar-desember 2020 og 2019
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Landet1.I alt 23 720 83335 179 55433 835 849-11 458 721-32,6100,00100,00
Landet2.Nordmenn20 402 53024 478 07323 697 720-4 075 543-16,6100,00100,00
Landet3.Utlendinger3 318 30310 701 48110 138 129-7 383 178-69,0100,00100,00
Landet5Danmark 589 832755 652759 731-165 820-21,9100,00100,00
Landet10Tyskland 565 9531 955 1111 832 450-1 389 158-71,1100,00100,00
Landet4Sverige 397 6001 103 4251 128 689-705 825-64,0100,00100,00
Landet8Storbritannia 288 742649 981627 445-361 239-55,6100,00100,00
Landet36USA 203 954956 174815 775-752 220-78,7100,00100,00
Landet9Nederland 171 852773 696736 647-601 844-77,8100,00100,00
Landet23Polen 169 374286 642252 678-117 268-40,9100,00100,00
Landet6Finland 157 911219 494202 352-61 583-28,1100,00100,00
Landet15Italia 65 730273 372271 731-207 642-76,0100,00100,00
Landet11Frankrike 65 530451 608414 396-386 078-85,5100,00100,00
Landet29Litauen63 95285 57080 615-21 618-25,3100,00100,00
Landet46Asia ellers 61 200551 456508 958-490 256-88,9100,00100,00
Landet13Sveits 43 380243 469235 135-200 089-82,2100,00100,00
Landet12Spania 43 286343 513343 001-300 227-87,4100,00100,00
Landet17Belgia 27 845160 179148 740-132 334-82,6100,00100,00
Landet44Kina27 614471 822450 904-444 208-94,1100,00100,00
Landet16Østerrike 23 402112 522112 154-89 120-79,2100,00100,00
Landet41Australia 22 041125 339122 809-103 298-82,4100,00100,00
Landet7Island 20 93626 81126 500-5 875-21,9100,00100,00
Landet20Irland 20 55328 75628 246-8 203-28,5100,00100,00
Landet28Latvia20 26036 97736 270-16 717-45,2100,00100,00
Landet27Estland19 99047 70044 811-27 710-58,1100,00100,00
Landet34Russland19 033154 189133 979-135 156-87,7100,00100,00
Landet48Afrika ellers16 09669 18249 254-53 086-76,7100,00100,00
Landet24Tsjekkia 16 00399 09892 780-83 095-83,9100,00100,00
Landet18Portugal 13 15540 90733 713-27 752-67,8100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers13 14645 86145 223-32 715-71,3100,00100,00
Landet39Brasil11 00150 72650 493-39 725-78,3100,00100,00
Landet25Slovakia 10 75026 76323 303-16 013-59,8100,00100,00
Landet37Canada 8 99357 93546 927-48 942-84,5100,00100,00
Landet43Japan 8 833100 283104 496-91 450-91,2100,00100,00
Landet26Ungarn 8 01436 30628 366-28 292-77,9100,00100,00
Landet33Ukraina6 29840 78727 970-34 489-84,6100,00100,00
Landet19Hellas 5 90920 17719 739-14 268-70,7100,00100,00
Landet22Tyrkia 5 88521 91326 337-16 028-73,1100,00100,00
Landet45Sør-Korea5 670104 339104 923-98 669-94,6100,00100,00
Landet32Slovenia5 39013 78015 223-8 390-60,9100,00100,00
Landet42Oceania ellers4 96118 67721 910-13 716-73,4100,00100,00
Landet47Sør-Afrika4 32812 75812 274-8 430-66,1100,00100,00
Landet38Mexico 3 07115 13812 572-12 067-79,7100,00100,00
Landet31Malta1 6283 9442 911-2 316-58,7100,00100,00
Landet14Liechtenstein1 4182 3812 208-963-40,4100,00100,00
Landet21Luxembourg 1 2059 5419 557-8 336-87,4100,00100,00
Landet30Kypros8303 5793 275-2 749-76,8100,00100,00
Landet35Europa ellers 0058 93100,00,000,00
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samla marked. Største utenlandsmarkeder. 2020

The chart showing Series 1 series.
  Samla marked. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2020/2019
The chart showing Series 1 series.
 
 

  Hoteller

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for hoteller - som skal dekker alle hoteller og "liknende overnattingsbedrifter". Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet.
 
 
Tabell 2. Hotellovernattinger etter marked. Valgt region. Januar-desember 2020 og 2019
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Landet1.I alt 14 726 37325 024 30523 727 129-10 297 932-41,2100,00100,00
Landet2.Nordmenn12 700 65617 964 38617 085 796-5 263 730-29,3100,00100,00
Landet3.Utlendinger2 025 7177 059 9196 641 333-5 034 202-71,3100,00100,00
Landet5Danmark 292 235429 653424 081-137 418-32,0100,00100,00
Landet4Sverige 284 554706 311726 874-421 757-59,7100,00100,00
Landet8Storbritannia 241 621555 086538 803-313 465-56,5100,00100,00
Landet36USA 199 212907 856771 238-708 644-78,1100,00100,00
Landet10Tyskland 181 699761 093724 809-579 394-76,1100,00100,00
Landet23Polen 107 359175 980140 732-68 621-39,0100,00100,00
Landet9Nederland 82 969318 783295 076-235 814-74,0100,00100,00
Landet6Finland 72 939125 653123 732-52 714-42,0100,00100,00
Landet46Asia ellers 53 699478 543447 787-424 844-88,8100,00100,00
Landet15Italia 52 910209 052209 596-156 142-74,7100,00100,00
Landet11Frankrike 50 932319 522293 135-268 590-84,1100,00100,00
Landet12Spania 35 480287 498276 225-252 018-87,7100,00100,00
Landet13Sveits 27 812145 110138 726-117 298-80,8100,00100,00
Landet29Litauen25 83941 19332 886-15 354-37,3100,00100,00
Landet44Kina23 679437 761423 783-414 082-94,6100,00100,00
Landet41Australia 20 298109 023106 939-88 725-81,4100,00100,00
Landet20Irland 19 23925 17523 925-5 936-23,6100,00100,00
Landet17Belgia 19 13592 07586 343-72 940-79,2100,00100,00
Landet34Russland16 055105 01189 787-88 956-84,7100,00100,00
Landet16Østerrike 14 35869 48461 404-55 126-79,3100,00100,00
Landet48Afrika ellers13 18755 83245 650-42 645-76,4100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers12 17941 25041 151-29 071-70,5100,00100,00
Landet27Estland11 37225 20018 386-13 828-54,9100,00100,00
Landet18Portugal 10 53135 27227 183-24 741-70,1100,00100,00
Landet39Brasil10 04846 33846 218-36 290-78,3100,00100,00
Landet28Latvia8 68118 26314 809-9 582-52,5100,00100,00
Landet37Canada 8 29347 69538 707-39 402-82,6100,00100,00
Landet43Japan 8 22595 626100 314-87 401-91,4100,00100,00
Landet7Island 7 06021 69422 548-14 634-67,5100,00100,00
Landet24Tsjekkia 7 02734 22834 490-27 201-79,5100,00100,00
Landet26Ungarn 5 77628 12522 979-22 349-79,5100,00100,00
Landet19Hellas 5 22418 25018 111-13 026-71,4100,00100,00
Landet45Sør-Korea5 22396 70196 116-91 478-94,6100,00100,00
Landet33Ukraina5 09526 39217 429-21 297-80,7100,00100,00
Landet22Tyrkia 5 06418 41721 409-13 353-72,5100,00100,00
Landet47Sør-Afrika4 11211 75511 200-7 643-65,0100,00100,00
Landet42Oceania ellers4 02714 91917 644-10 892-73,0100,00100,00
Landet25Slovakia 3 78613 17612 351-9 390-71,3100,00100,00
Landet38Mexico 2 79614 00611 476-11 210-80,0100,00100,00
Landet32Slovenia2 2188 8137 682-6 595-74,8100,00100,00
Landet21Luxembourg 1 0266 2626 458-5 236-83,6100,00100,00
Landet30Kypros7853 2812 995-2 496-76,1100,00100,00
Landet14Liechtenstein4741 7371 724-1 263-72,7100,00100,00
Landet31Malta4363 3742 640-2 938-87,1100,00100,00
Landet35Europa ellers 067 19365 782-67 193-100,00,00100,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hoteller. Største utenlandsmarkeder. 2020
The chart showing Series 1 series.
  Hoteller. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2020/2019
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Campingplasser og hyttegrender

 
Statistisk sentralbyrå utarbeider månedlig overnattingsstatistikk for campingplasser og hyttegrender. Campingstatistikken dekker alle campingplasser med en kapasitet for minst 30 enheter. Hyttegrendstatistikken dekker alle hyttegrender med minst 10 sengeplasser. For fylker og landsdeler dekkes dessuten alle medlemsbedrifter i Norske Vandrerhjem. Statistikken inneholder opplysninger om antall overnattinger etter gjestenes nasjonalitet - og overnattingsmåte.
 
 
Tabell 3. Camping og hyttegrender.*) Overnattinger etter marked. Valgt region. Januar-desember 2020 og 2019
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Landet1.I alt 8 994 46010 155 24910 108 720-1 160 789-11,4100,00100,00
Landet2.Nordmenn7 701 8746 513 6876 611 9241 188 18718,2100,00100,00
Landet3.Utlendinger1 292 5863 641 5623 496 796-2 348 976-64,5100,00100,00
Landet10Tyskland 384 2541 194 0181 107 641-809 764-67,8100,00100,00
Landet5Danmark 297 597325 999335 650-28 402-8,7100,00100,00
Landet4Sverige 113 046397 114401 815-284 068-71,5100,00100,00
Landet9Nederland 88 883454 913441 571-366 030-80,5100,00100,00
Landet6Finland 84 97293 84178 620-8 869-9,5100,00100,00
Landet23Polen 62 015110 662111 946-48 647-44,0100,00100,00
Landet8Storbritannia 47 12194 89588 642-47 774-50,3100,00100,00
Landet29Litauen38 11344 37747 729-6 264-14,1100,00100,00
Landet13Sveits 15 56898 35996 409-82 791-84,2100,00100,00
Landet11Frankrike 14 598132 086121 261-117 488-88,9100,00100,00
Landet7Island 13 8765 1173 9528 759171,2100,00100,00
Landet15Italia 12 82064 32062 135-51 500-80,1100,00100,00
Landet28Latvia11 57918 71421 461-7 135-38,1100,00100,00
Landet16Østerrike 9 04443 03850 750-33 994-79,0100,00100,00
Landet24Tsjekkia 8 97664 87058 290-55 894-86,2100,00100,00
Landet17Belgia 8 71068 10462 397-59 394-87,2100,00100,00
Landet27Estland8 61822 50026 425-13 882-61,7100,00100,00
Landet12Spania 7 80656 01566 776-48 209-86,1100,00100,00
Landet46Asia ellers 7 50172 91361 171-65 412-89,7100,00100,00
Landet25Slovakia 6 96413 58710 952-6 623-48,7100,00100,00
Landet36USA 4 74248 31844 537-43 576-90,2100,00100,00
Landet44Kina3 93534 06127 121-30 126-88,4100,00100,00
Landet32Slovenia3 1724 9677 541-1 795-36,1100,00100,00
Landet34Russland2 97849 17844 192-46 200-93,9100,00100,00
Landet48Afrika ellers2 90913 3503 604-10 441-78,2100,00100,00
Landet18Portugal 2 6245 6356 530-3 011-53,4100,00100,00
Landet26Ungarn 2 2388 1815 387-5 943-72,6100,00100,00
Landet41Australia 1 74316 31615 870-14 573-89,3100,00100,00
Landet20Irland 1 3143 5814 321-2 267-63,3100,00100,00
Landet33Ukraina1 20314 39510 541-13 192-91,6100,00100,00
Landet31Malta1 192570271622109,1100,00100,00
Landet40Latin-Amerika ellers9674 6114 072-3 644-79,0100,00100,00
Landet39Brasil9534 3884 275-3 435-78,3100,00100,00
Landet14Liechtenstein94464448430046,6100,00100,00
Landet42Oceania ellers9343 7584 266-2 824-75,1100,00100,00
Landet22Tyrkia 8213 4964 928-2 675-76,5100,00100,00
Landet37Canada 70010 2408 220-9 540-93,2100,00100,00
Landet19Hellas 6851 9271 628-1 242-64,5100,00100,00
Landet43Japan 6084 6574 182-4 049-86,9100,00100,00
Landet45Sør-Korea4477 6388 807-7 191-94,1100,00100,00
Landet38Mexico 2751 1321 096-857-75,7100,00100,00
Landet47Sør-Afrika2161 0031 074-787-78,5100,00100,00
Landet21Luxembourg 1793 2793 099-3 100-94,5100,00100,00
Landet30Kypros45298280-253-84,9100,00100,00
Landet35Europa ellers 0-67 193-6 85167 193-100,00,00100,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Camping/hytte. Største utenlandsmarkeder. 2020

The chart showing Series 1 series.
  Camping/hytte. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2020/2019
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Aggregerte markeder

 
Tabell 4 viser samlede kommersielle overnattinger fordelt på hovedmarkeder.
 
 
Tabell 4. Samlede kommersielle overnattinger *)  etter marked. Valgt region. Januar-desember 2020 og 2019
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Landet1.I alt 23 720 83335 179 55433 835 849-11 458 721-32,6100,0100,0
Landet2.Nordmenn20 402 53024 478 07323 697 720-4 075 543-16,6100,0100,0
Landet3.Utlendinger3 318 30310 701 48110 138 129-7 383 178-69,0100,0100,0
Landet4Norden1 166 2792 105 3822 117 272-939 103-44,6100,0100,0
Landet6Sentral-Europa835 0553 256 8993 076 891-2 421 844-74,4100,0100,0
Landet9Øst-Europa339 064827 812794 926-488 748-59,0100,0100,0
Landet7UK og Irland309 295678 737655 691-369 442-54,4100,0100,0
Landet10Nord-Amerika212 9471 014 109862 702-801 162-79,0100,0100,0
Landet8Sør-Europa201 9531 159 0131 115 103-957 060-82,6100,0100,0
Landet12Asia103 3171 227 9001 169 281-1 124 583-91,6100,0100,0
Landet11Latin Amerika27 218111 725108 288-84 507-75,6100,0100,0
Landet13Oseania27 002144 016144 719-117 014-81,3100,0100,0
Landet14Afrika20 42481 94061 528-61 516-75,1100,0100,0
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samlede overnattinger etter hovedmarkeder. 2020

The chart showing Series 1 series.
  Samla marked. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2020/2019
The chart showing Series 1 series.
 
 

  Markedsstruktur

 
Tabell 5 viser de samlede kommersielle overnattingene fordelt etter overnattingsmåte. Overnattinger i hytte omfatter hyttegrendene og campinghytter ved campingplasser - og for landet, fylker og landsdeler også overnattinger ved Norske Vandrerhjem.
 
 
Tabell 5. Samlede kommersielle overnattinger*)  etter overnattingsmåte. Valgt region. Januar-desember 2020 og 2019
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Landet1Overnattinger i alt23 720 83335 179 55433 835 849-11 458 721-32,6100,0100,0
Landet2Hotell14 726 37325 024 30523 727 129-10 297 932-41,2100,0100,0
Landet4Hytte3 694 6184 571 6794 507 248-877 061-19,2100,0100,0
Landet5Sesongcamping2 272 4772 378 0452 403 626-105 568-4,4100,0100,0
Landet6Telt/Campingvogn1 573 7811 576 1021 700 903-2 321-0,1100,0100,0
Landet7Bobil1 453 5841 629 4231 496 943-175 839-10,8100,0100,0
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Samlede overnattinger etter overnattingsmåte. 2020
The chart showing Series 1 series.
  Påvirkbart marked. Overnattinger etter segment. 2020
The chart showing Series 1 series.
 
Tabell 6 skiller ut det som betraktes som "påvirkbart marked". Dette omfatter de overnattingene som antas å kunne påvirkes av markedsføring. Påvirkbart marked dekker hotellovernattinger med formål ferie/fritid og kurs/konferanse - pluss alle andre kommersielle overnattinger. Yrkesbetingede overnattinger utenom kurs/konferanse ved hotellene dekkes altså ikke.
 
 
Tabell 6. Påvirkbart marked*). Overnattinger etter markedssegment.. Valgt region. Januar-desember 2020 og 2019
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
LandetOvernattinger i alt23 720 83335 179 55433 835 849-11 458 721-32,6100,0100,0
LandetPåvirkbart_marked18 396 21126 150 92325 177 753-7 754 712-29,7100,0100,0
LandetHotell_Ferie/fritid8 342 85413 191 79712 253 347-4 848 943-36,8100,0100,0
LandetHytte3 694 6184 571 6794 507 248-877 061-19,2100,0100,0
LandetSesongcamping2 272 4772 378 0452 403 626-105 568-4,4100,0100,0
LandetTelt/Campingvogn1 573 7811 576 1021 700 903-2 321-0,1100,0100,0
LandetBobil1 453 5841 629 4231 496 943-175 839-10,8100,0100,0
LandetHotell_Kurs/konf1 058 8972 803 8772 815 686-1 744 980-62,2100,0100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Tabell 7 sammenlikner overnattinger ved hoteller og campingplasser/hyttegrender. Poenget er å synliggjøre markedsstruktur og endringer ved hoteller og enklere overnattingsmåter.
 
 
Tabell 7. Hoteller og campingplasser/hyttegrender. Antall overnattinger Januar-desember 2020 og endring fra samme periode 2019. Valgt region
Region 
Marked 
Overnattinger 2020 
Endring fra 2019. Antall 
Endring fra 2019. Prosent 
Hotell (Descending)
Camping Hytte 
Hotell 
Camping Hytte 
Hotell 
Camping Hytte 
Landet.I alt 14 726 3738 994 460-10 297 932-1 160 789-41,2-11,4
Landet.Nordmenn12 700 6567 701 874-5 263 7301 188 187-29,318,2
Landet.Utlendinger2 025 7171 292 586-5 034 202-2 348 976-71,3-64,5
LandetDanmark 292 235297 597-137 418-28 402-32,0-8,7
LandetSverige 284 554113 046-421 757-284 068-59,7-71,5
LandetStorbritannia 241 62147 121-313 465-47 774-56,5-50,3
LandetUSA 199 2124 742-708 644-43 576-78,1-90,2
LandetTyskland 181 699384 254-579 394-809 764-76,1-67,8
LandetPolen 107 35962 015-68 621-48 647-39,0-44,0
LandetNederland 82 96988 883-235 814-366 030-74,0-80,5
LandetFinland 72 93984 972-52 714-8 869-42,0-9,5
LandetAsia ellers 53 6997 501-424 844-65 412-88,8-89,7
LandetItalia 52 91012 820-156 142-51 500-74,7-80,1
LandetFrankrike 50 93214 598-268 590-117 488-84,1-88,9
LandetSpania 35 4807 806-252 018-48 209-87,7-86,1
LandetSveits 27 81215 568-117 298-82 791-80,8-84,2
LandetLitauen25 83938 113-15 354-6 264-37,3-14,1
LandetKina23 6793 935-414 082-30 126-94,6-88,4
LandetAustralia 20 2981 743-88 725-14 573-81,4-89,3
LandetIrland 19 2391 314-5 936-2 267-23,6-63,3
LandetBelgia 19 1358 710-72 940-59 394-79,2-87,2
LandetRussland16 0552 978-88 956-46 200-84,7-93,9
LandetØsterrike 14 3589 044-55 126-33 994-79,3-79,0
LandetAfrika ellers13 1872 909-42 645-10 441-76,4-78,2
LandetLatin-Amerika ellers12 179967-29 071-3 644-70,5-79,0
LandetEstland11 3728 618-13 828-13 882-54,9-61,7
LandetPortugal 10 5312 624-24 741-3 011-70,1-53,4
LandetBrasil10 048953-36 290-3 435-78,3-78,3
LandetLatvia8 68111 579-9 582-7 135-52,5-38,1
LandetCanada 8 293700-39 402-9 540-82,6-93,2
LandetJapan 8 225608-87 401-4 049-91,4-86,9
LandetIsland 7 06013 876-14 6348 759-67,5171,2
LandetTsjekkia 7 0278 976-27 201-55 894-79,5-86,2
LandetUngarn 5 7762 238-22 349-5 943-79,5-72,6
LandetHellas 5 224685-13 026-1 242-71,4-64,5
LandetSør-Korea5 223447-91 478-7 191-94,6-94,1
LandetUkraina5 0951 203-21 297-13 192-80,7-91,6
LandetTyrkia 5 064821-13 353-2 675-72,5-76,5
LandetSør-Afrika4 112216-7 643-787-65,0-78,5
LandetOceania ellers4 027934-10 892-2 824-73,0-75,1
LandetSlovakia 3 7866 964-9 390-6 623-71,3-48,7
LandetMexico 2 796275-11 210-857-80,0-75,7
LandetSlovenia2 2183 172-6 595-1 795-74,8-36,1
LandetLuxembourg 1 026179-5 236-3 100-83,6-94,5
LandetKypros78545-2 496-253-76,1-84,9
LandetLiechtenstein474944-1 263300-72,746,6
LandetMalta4361 192-2 938622-87,1109,1
LandetEuropa ellers 00-67 19367 193-100,0-100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Overnattingenes fordeling på hotell og camping/hytte. I alt, nordmenn og utlendinger. Januar-desember. 2020.
The chart showing Hotell series, Camping/Hytte series.
  Overnattinger etter type. Endring fra 2019 til 2020. Prosent
The chart showing Hotell series, Camping/Hytte series.
 
 
 

  Hotellovernattinger etter formål

 
Tabell 8. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region. Januar-desember 2020 og 2019
Region 
.Nr 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
% 
2020 
2019 
Landet1.I alt 14 726 37325 024 30523 727 129-10 297 932-41,2100,00100,00
Landet6Kurs/Ferie9 401 75115 995 67415 069 033-6 593 923-41,2100,00100,00
Landet4Ferie_Fritid8 342 85413 191 79712 253 347-4 848 943-36,8100,00100,00
Landet5Kurs/Yrke6 383 51911 832 50811 473 771-5 448 989-46,1100,00100,00
Landet3Yrke5 324 6229 028 6318 658 085-3 704 009-41,0100,00100,00
Landet2Kurs_Konf1 058 8972 803 8772 815 686-1 744 980-62,2100,00100,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Hotellovernattinger etter formål. 2020. Prosent

The chart showing Series 1 series.
  Hotellovernattinger etter formål. Endring 2020/2019. Prosent
The chart showing 2020 series.
 
 

  Hotellenes losjiøkonomi

 
For hotellene hentes det inn opplysninger om losjiinntekter og kapasitetsutnytting mv som en del av den månedlige overnattingsstatistikken. Det gjør det mulig å beregne losjiøkonomiske nøkkeltall - som inntekt per solgt rom, inntekt per disponibelt rom (=RevPar) mv for hotellene
 
 
Tabell 9. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region. Januar-desember 2020 og 2019
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 
2019 
2018 
Absolutt 
% 
2020 
2019 
LandetLosjiinntekt 1000kr9 444 23316 358 01215 149 691-6 913 779-42,3100,0100,0
LandetKr. per overnatting641654638-12-1,90,00,0
LandetKr. per solgt rom979984960-4-0,50,00,0
LandetKr. per disp. rom368549531-181-33,00,00,0
LandetKr. per gjest1 1301 0681 025625,80,00,0
LandetHoteller (antall)877938914-61-6,5100,0100,0
LandetRom (antall)70 15881 65078 197-11 493-14,1100,0100,0
LandetSenger (antall)152 040176 536168 026-24 496-13,9100,0100,0
LandetRom-døgn25 677 73629 802 37728 541 810-4 124 641-13,8100,0100,0
LandetSolgte rom9 646 51816 632 43215 784 341-6 985 914-42,0100,0100,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring fra 2019 til 2020. Prosent
The chart showing 2020 series.
  Kapasitetsutnytting. 2020 og 2019. Prosent

The chart showing 2019 series, 2020 series.
 
 
Tabell 10. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region. Januar-desember 2020 og 2019
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2020 
2019 
2018 
LandetKaputnytting rom (%)37,6055,8055,30
LandetKaputnytting senger (%)26,5038,8038,70
LandetOppholdstid per gjest1,761,631,60
LandetOppholdstid for nordmenn1,701,611,59
LandetOppholdstid for utlendinger2,271,721,66
LandetOvernattinger per solgt rom1,531,501,50
 
 
 

  Kapasitetstilbud

 
Overnattingsstatistikkene viser det tilgjengelige kapasitetstilbudet ved hoteller og campingplasser/hyttegrender hver måned. Kapasiteten varierer gjennom året fordi noen bedrifter holder stengt i perioder av året - og fordi noen bedrifter legges ned og etableres.
 
 
Hoteller og campingplasser/hyttegrender. Antall bedrifter og rom. Valgt region. Måneder. 2020 og 2019
Region 
Måned (Ascending)
Antall hoteller 
Antall hotellrom 
Antall Campingplasser Hyttegrender 
Antall rom i Campingplasser Hyttegrender 
2020 
2019 
2020 
2019 
2020 
2019 
2020 
2019 
Landet0188685582 05977 3006515029 0067 813
Landet0291987784 09680 19079652311 2588 208
Landet0393189583 34581 92181258611 7419 590
Landet0460593743 11283 8997297319 77710 420
Landet0571496152 38184 6141 19097915 00413 590
Landet0695499379 18086 1271 4981 27019 36816 788
Landet079541 00477 46286 5211 6421 28920 36117 041
Landet089961 02085 38587 6201 5971 35519 42717 278
Landet0997398384 75486 2661 2741 03015 91313 743
Landet1092294482 26684 26987687711 65411 366
Landet1185689578 06983 46674869510 5799 240
Landet1281489672 73482 98874565110 4629 006
 
 
Antall hotellrom etter måned. 2020 og 2019

The chart showing 2020 series, 2019 series.
  Antall rom på campingplasser og hyttegrender etter måned. 2020 og 2019
The chart showing 2020 series, 2019 series.
 


Publiseringskalender      Regionale inndelinger      Kontaktinformasjon      Om Oss