Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
   
Årsoppsummering 2019  > Hotellmarked i byer og distrikter > Fjord Norge 2013-2019 
Modulen belyser utviklingen av hotellmarkedet i byer og distrikter i Fjord Norge.  -
I denne modulen er med Haugesund medregnet som by.
Likevel er antall og andel overnattinger i byene noe undervurdert.
Utviklingstrekkene i perioden vil imidlertid påvirkes lite av manglene i datagrunnlaget.
For Haugesund har vi hotellstatistikk bare fra og med året 2013. Derfor to ulike moduler:
I modulen for årene 2004-2019 er Haugesund ikke tatt med som by.
I modulen for årene 2013-2019 er Haugesund regnet med som by.
 Skip Navigation Links
Landet
Fjord Norge 2004-2019
Fjord Norge 2013-2019
  Bakgrunn:
Byer  Avgrensing og dekning
Datagrunnlaget  Beskrives her
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
Tabell 1. Hotellovernattinger i Fjord Norge - fordelt på byer og distrikter. Antall og andel. 2013-2019
År (Ascending)
Overnattinger i alt 
Overnattinger i By og Distrikt 
Andel % 
By 
Distrikt 
By 
Distrikt 
20135 201 6323 321 3131 880 31963,936,1
20145 355 8683 496 0471 859 82165,334,7
20155 551 6833 598 5591 953 12464,835,2
20165 637 6293 560 7302 076 89963,236,8
20175 871 2073 734 7002 136 50763,636,4
20186 032 1813 903 0802 129 10164,735,3
20196 527 4264 319 0192 208 40766,233,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknettt
I denne modulen er Haugesund regnet som by. Men: Vi mangler fortsatt data for noen byer. Det betyr at antall og andel overnattinger i byene er noe undervurdert. Utviklingen de siste ti årene vil imidlertid være lite påvirket av dette.
  Hotellovernattinger i alt fordelt på byer og distrikter. 2013-2019. Prosent
The chart showing Byer series, Distrikt series.
     
     
Tabell 2. Hotellovernattinger i Fjord Norge etter marked - fordelt på byer og distrikter. Antall. 2013-2019
År (Ascending)
Overnattinger i alt 
Innenlandsmarked 
Utenlandsmarked 
By 
Distrikt 
By 
Distrikt 
By 
Distrikt 
20133 321 3131 880 3192 425 0201 306 554896 293573 765
20143 496 0471 859 8212 501 2141 280 354994 833579 467
20153 598 5591 953 1242 478 3381 266 6131 120 221686 511
20163 560 7302 076 8992 394 3791 299 4231 166 351777 476
20173 734 7002 136 5072 568 0881 316 9761 166 612819 531
20183 903 0802 129 1012 708 3661 295 5051 194 714833 596
20194 319 0192 208 4072 999 6631 341 4631 319 356866 944
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
I denne modulen er Haugesund regnet som by. Men: Vi mangler fortsatt data for noen byer. Det betyr at antall og andel overnattinger i byene er noe undervurdert. Utviklingen de siste ti årene vil imidlertid være lite påvirket av dette.
  Byenes andel av utenlandsmarkedet. 2013-2019. Prosent
The chart showing Byer series, Distrikt series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger I Fjord Norge etter marked - fordelt på byer og distrikter. Andel. 2013-2019
År (Ascending)
Overnattinger i alt 
Innenlandsmarked 
Utenlandsmarked 
By 
Distrikt 
By 
Distrikt 
By 
Distrikt 
201363,936,165,035,061,039,0
201465,334,766,133,963,236,8
201564,835,266,233,862,038,0
201663,236,864,835,260,040,0
201763,636,466,133,958,741,3
201864,735,367,632,458,941,1
201966,233,869,130,960,339,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
I denne modulen er Haugesund regnet som by. Men: Vi mangler fortsatt data for noen byer. Det betyr at antall og andel overnattinger i byene er noe undervurdert. Utviklingen de siste ti årene vil imidlertid være lite påvirket av dette.
  Byenes andel av innenlandsmarkedet. 2013-2019. Prosent
The chart showing Byer series, Distrikt series.
     
     
Skillet by og distrikt - hva dekkes under byene
I modulen for årene 2004-2019 er følgende kommuner regnet som "By":
Stavanger, Sandnes, Bergen, Stord, Odda, Molde, Ålesund, Kristiansund.
Resten av Fjord Norge er regnet med under "Distrikt" i denne modulen.

I modulen for årene 2013-2019 er også Haugesund kommune regnet med som "By" - i tillegg til de som er nevnt over.
Resten av Fjord Norge er regnet med under "Distrikt".

Byenes betydning for hotellturismen er derfor noe undervurdert i begge moduler - og byenes reelle andel vil være noe høyere enn det tabellene viser. Dette forbeholdet har først og fremst betydning for byenes andel. Hovedtrekkene i utviklingen de siste ti årene vil være mindre påvirket av dette.

Husk også at disse modulene bare dekker hotellturismen. Turismen ved andre overnattingsformer som camping og hyttegrender vil i større grad være knyttet til distriktene.
  Antall hotellovernattinger i alt fordelt på byer og distrikter. 2013-2019
The chart showing Byer series, Distrikt series.
     
     
Tabell 4. Hotellovernattinger i Fjord Norge etter formål - fordelt på byer og distrikter. 2013-2019
År (Ascending)
Ferie og fritid 
Kurs og konferanse 
Yrke ellers 
By 
Distrikt 
By 
Distrikt 
By 
Distrikt 
20131 312 670976 079294 585229 2701 714 058674 970
20141 470 3391 031 620300 065202 0681 725 643626 133
20151 652 9791 196 362304 161201 4911 641 419555 271
20161 688 1271 272 461336 682217 5661 535 921586 872
20171 735 0161 303 190298 757217 9371 700 927615 380
20181 942 4211 351 584270 987189 7701 689 672587 743
20192 174 6891 378 306289 300189 4121 855 030640 689
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
I denne modulen er Haugesund regnet som by. Men: Vi mangler fortsatt data for noen byer. Det betyr at antall og andel overnattinger i byene er noe undervurdert. Utviklingen de siste ti årene vil imidlertid være lite påvirket av dette.
  Byenes hotellovernattinger fordelt på formål. 2013-2019. Antall overnattinger
The chart showing Ferie/fritid series, Kurs/konf series, Yrke ellers series.
     
     
Tabell 5. Hotellovernattinger i Fjord Norge etter formål - fordelt på byer og distrikter. 2013-2019: Prosent
År (Ascending)
Ferie og fritid 
Kurs og konferanse 
Yrke ellers 
By 
Distrikt 
By 
Distrikt 
By 
Distrikt 
201357,442,656,243,871,728,3
201458,841,259,840,273,426,6
201558,042,060,239,874,725,3
201657,043,060,739,372,427,6
201757,142,957,842,273,426,6
201859,041,058,841,274,225,8
201961,238,860,439,674,325,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
I denne modulen er Haugesund regnet som by. Men: Vi mangler fortsatt data for noen byer. Det betyr at antall og andel overnattinger i byene er noe undervurdert. Utviklingen de siste ti årene vil imidlertid være lite påvirket av dette.
  Byenes andel av landets hotellovernattinger - etter formål. 2013-2019. Prosent
The chart showing Ferie/fritid series, Kurs/konf series, Yrke ellers series.
     
       


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss