Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
Basistabeller Året 2018

Excel-tabeller
 1. Hotellmarked. Hotellovernattinger etter nasjonalitet. 2000-2018
 2. Hotelløkonomi. Losjiøkonomiske nøkkeltall for hotellene. 2000-2018  
 3. HotellFormål. Hotellovernattinger etter formål med oppholdet. 2000-2018
 4. Campingplasser og hyttegrender. Overnattinger etter nasjonalitet. 2000-2018


Nye tabeller - samme innhold
1. HotellMarked
 1.1. Hotellmarked. Utvikling for en valgt region
 1.2. Hotellmarked. Sammenlikne regioner

2. HotellØkonomi
 2.1 Hotelløkonomi. Utvikling for en valgt region.
 2.2 Hotelløkonomi. Sammenlikne regioner

3. HotellFormål
 3.1. HotellFormål. Utvikling for en valgt region
 3.2. HotellFormål. Sammenlikne regioner

4. Campingplasser og hyttegrender
 4.1. Campingplasser og hyttegrender. Utvikling for en valgt region
 4.2. Campingplasser og hyttegrender. Sammenlikne regioner

5. Samlet marked
 5.1. Samlet marked. Utvikling for en valgt region
 5.2. Samlet marked. Sammenlikne regioner
Om Basistabellene
Det lages fortsatt et sett av basistabeller i Excel - for de som foretrekker dette
Basistabellene gir deg grunnlagsdata fra overnattings-statistikkene slik de kommer fra Statistisk sentralbyrå.
De er bygd opp som pivottabeller der du selv kan velge regioner mv.
Foredlingsgraden er lav, men tabellene er detaljerte og muligheten for sammenlikninger og videre bearbeiding er gode.
Tabellene inneholder tall for flere tilbakegående årganger.
Legg merke til at årstabellene i Excel er laget med to alternative oppstillinger. Du velger oppstilling fra arkfanene nederst på tabellene.

Nye tabeller - samme innhold
Innhold som tilsvarer de Excel-baserte basistabellene finnes også i nye tabelloppsett.
Vi har lagt inn lenker til tabeller med tilsvarende innhold i registeret nederst til venstre.


     
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss