Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
   
Reiselivets Betydning  > Ringvirkninger
Omsetning skapt av overnattingsturismen
 > Sammenlikne Regioner
I denne modulen kan du sammenlikne regionene etter omsetning skapt av overnattingsturismen
Beregningene er basert på forutsetninger om forbruk per overnatting mv.   Se: Beregningsopplegg   Forutsetninger
Tallene må brukes med forsiktighet. De er ment som regneeksempler og indikatorer - og er ikke nøyaktige.
Modulen omfatter bare regioner som har minst 3 hoteller - og der det dermed kan gis omsetningstall for hotellene.
Velg fylke med valgboksen i det grå feltet nedenfor - og velg regioner innen fylket med valgknappen i tabellhodene. 
Flere moduler med Omsetning skapt av overnattingsturismen finnes fra menylinjen nedenfor 
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
  Reiselivets Betydning:
Flere moduler som belyser reiselivets betydning finnes fra menyen i toppmargen - under Betydning. Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
     
 Velg Fylke >>  
     
Med valgboksen "Velg Fylke" ovenfor kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for alle tabeller.
Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.
  Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner - og figurene viser max 6 regioner.
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking
     
Tabell 1. Overnattinger og losjiinntekter per innbygger. Valgte regioner.  2018    
  Omsetning per innbygger Valgte regioner. 2018. Kroner
The chart showing 0180 Indre Østfold series.
     
    Kommentarer
Tabellen og figurene i denne modulen omfatter bare de regioner som har minst 3 hoteller - og der det dermed kan gis omsetningstall for hotellene. Legg merke til at for enkelte av disse regionene kan det ikke gis tall for camping/hyttegrender. Da er kolonnen for Camping/Hyttegrender = 0. Det betyr at for disse regionene kommer ikke eventuell omsetning skapt av overnattinger ved camping/hyttegrender med i totaltallene.
  Omsetning i alt. Valgte regioner. 2018. Mill.kr
The chart showing 0180 Indre Østfold series.
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss