Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
   
Reiselivets Betydning  > Overnattingsturismen
Overnatting mv per innbygger
 > Sammenlikne Regioner
I denne modulen kan du sammenlikne etter antall overnattinger og losjiinntekter per innbygger.
Dette er indikatorer på overnattingsturismens (potensielle) betydning for den lokale økonomien.
Modulen bygger på overnattingsstatistikkene og befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Velg fylke med valgboksen i det grå feltet nedenfor - og velg regioner innen fylket med valgknappen i tabellhodene. 
Flere moduler med indikatorer på Overnattingsturismens betydning finnes fra menylinjen nedenfor. 


Skip Navigation Links
Benchmarking
SammenlikneRegioner
  Overnattingsturismens betydning
Overnattingsturismens betydning er målt med indikatorene overnattinger per innbygger og losjiinntekter per innbygger. Dette er viktige indikatorer på overnattingsturismens (potensielle) betydning for den lokale økonomien.
Flere moduler med statistikk om Reiselivets Betydning finnes fra menyen i toppmargen - under Betydning.
Flere moduler som belyser Overnattingsturismens betydning finnes fra menylinjen til venstre.
     
 Velg Fylke >>  
     
Med valgboksen "Velg Fylke" ovenfor kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for alle tabeller.
Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.
  Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner - og figurene viser max 6 regioner.
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking
     
Tabell 1. Overnattinger og losjiinntekter per innbygger. Valgte regioner.  2018    
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Losjiomsetning per innbygger Valgte regioner. 2018. Kr
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0180 Indre Østfold series.
     
     
Hotellovernattinger per innbygger Valgte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0180 Indre Østfold series.
  Camping/hytte overnatting per innbygger. Valgte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0180 Indre Østfold series.
  Samlede overnattinger per innbygger. Valgte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0180 Indre Østfold series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss