Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering.
Mer informasjon her
   
Hytteturisme  > Hyttebestand
Hytter etter byggeår
 > Sammenlikne Regioner
I denne modulen kan du sammenlikne aldersstrukturen på hyttebestanden i valgte regioner
Modulen viser antall og andel hytter etter byggeår - i årsgrupperingene 2000-2017, 1983-1999 og før 1983.
Modulen bygger på statistikkene over hyttebestand og hyttebygging fra Statistisk sentralbyrå.
Statistikken viser antall nybygde hytter fra og med 1983. Det er forutsatt at resten av hyttene er bygd før 1983.
Modulen gir et bilde av aldersstrukturen i hyttebestanden - som også kan ha betydning for bruksomfang og standard.
Flere moduler som belyser hyttebestanden etter byggeår finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Hyttebestand:
Modulene under Hyttebestand viser antallet hytter i regionene - og regionenes andel av hyttebestanden i eget fylke, egen landsdel og på landsbasis. Dessuten er hyttene fordelt etter byggeår. 
Flere moduler med statistikk om hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Hyttebestanden etter byggeår finnes fra menylinjen til venstre.
     
     
Tabell 1. Antall og andel hytter etter byggeår. 2017. Valgte regioner i 
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Andel hytter bygd etter år 2000. Valgte regioner. Prosent
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     
     
Andel hytter bygd 1983-1999. Valgte regioner. Prosent
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Andel hytter bygd før 1983. Valgte regioner. Prosent
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Antall hytter bygd etter år 2000. Valgte regioner. Prosent
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss