Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
   
Hytteturisme  > Hyttebestand
Hytter etter byggeår
 > Din region
Denne modulen belyser aldersstrukturen på hyttebestanden
Modulen viser antall og andel hytter etter byggeår - i årsgrupperingene 2000-2017, 1983-1999 og før 1983.
Modulen bygger på statistikkene over hyttebestand og hyttebygging fra Statistisk sentralbyrå.
Statistikken viser antall nybygde hytter fra og med 1983. Det er forutsatt at resten av hyttene er bygd før 1983.
Modulen gir et bilde av aldersstrukturen i hyttebestanden - som også kan ha betydning for bruksomfang og standard.
Flere moduler som belyser hyttebestanden etter byggeår finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Hyttebestand:
Modulene under Hyttebestand viser antallet hytter i regionene - og regionenes andel av hyttebestanden i eget fylke, egen landsdel og på landsbasis. Dessuten er hyttene fordelt etter byggeår. 
Flere moduler med statistikk om hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Hyttebestanden etter byggeår finnes fra menylinjen til venstre.
     
     
 Velg  Fylke    >>>           Velg Region   >>>  
  << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Antall hytter etter byggeår. Valgt region
Landet
Hytter i alt pr 1.1.2018431 028
Antall bygd 2000-201791 241
Antall bygd 1983-199945 706
Antall bygd før 1983294 081
Andel bygd 2000-2017 (Prosent)21,2
Andel bygd 1983-1999 (Prosent)10,6
Andel bygd før 1983 (Prosent)68,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall hytter etter byggeår. Valgt region
The chart showing Før 1983 series, 1983-1999 series, Etter 2000 series.
  Andel hytter etter byggeår. Valgt region. Prosent
The chart showing Før 1983 series, 1983-1999 series, Etter 2000 series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss