Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
   
Hytteturisme  > Hytteareal  > Din region
Modulen viser utvikling av areal brukt til hytter og fritidsbygg.
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå - Arealbruk
Areal brukt til hytter og fritidsbygg er også regnet som andel av samlet areal i regionene.
Fra menyen nedenfor finnes modul med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
SammenlikneRegioner
  Hyttebestand:
Modulene under Hyttebestand viser antallet hytter i regionene - og regionenes andel av hyttebestanden i eget fylke, egen landsdel og på landsbasis. Dessuten er hyttene fordelt etter byggeår. 
Flere moduler med statistikk om hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Hyttebestanden finnes fra menylinjen til venstre.
     
     

 Velg  Fylke    >>>         
 
Velg Region   >>>  


 
<< Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
     
Tabell 1. Hytter etter type fritidsbyggområde. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Areal brukt til hytter og fritidsbygg 
Samlet areal 
Hytte areal. Km2 
Hytte areal - Andel. Prosent 
Landet2011410,290,127323745,0
Landet2013425,980,132323748,9
Landet2014430,910,133323751,0
Landet2015436,320,135323748,3
Landet2016439,270,136323768,5
Landet2017444,480,137323779,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 

     
     
Areal brukt til hytter og fritidsbygg. Km2
The chart showing Areal til hyttebygg. Km2 series.
  Andel av areal brukt til hytter og fritidsbygg. Prosent
The chart showing Andel av sdamlet arreal brukt til hyttebygg. Prosent series.
   
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss