Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
   
Hytteturisme  > Hyttetetthet og betydning
Hytter per innbygger mv
 > Sammenlikne Regioner
I denne modulen kan du sammenlikne hyttetettheten og hyttenes betydning i valgte regioner.
Hyttenes betydning er målt som antall hytter per innbygger, per landareal og per bolig for fastboende.
Dette er viktige indikatorer for hytteturismens økonomiske betydning i regionene.
Velg fylke og deretter regioner fra valgboksene nedenfor.
Figurene oppdateres etter de valg du gjør - men viser max 6 regioner.
Flere moduler som belyser Hyttetetthet og hyttenes betydning finnes fra menylinjen nedenfor.

Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Hyttetetthet og Betydning:
Modulene under Hyttetetthet belyser hyttenes betydning i regionene - målt i forhold til innbyggere, areal og boliger. Dette er viktige indikatorer for hytteturismens økonomiske betydning i regionene.
Flere moduler med statistikk om Hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Hyttetetthet og hyttenes betydning finnes fra menylinjen til venstre.
     
     
Tabell 1. Antall hytter per innbygger, landareal og per bolig. 2018. Valgte regioner i 
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Med valgboksen i tabelloverskriften kan du velge regioner innen ett fylke.
Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.
Bruk modulen til å sammenlikne et lite antall regioner - og bruk heller "Benchmarking" dersom du vil rangere et større antall regioner.
Figurene viser max 6 regioner.
     
     
Hytter per 100 innbyggere. Vagte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Hytter per km2 landareal. Valgte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Hytter per 100 boliger. Valgte regioner. 2018
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss