Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
   
Hytteturisme  > Hyttetetthet og betydning
Hytter per innbygger mv
 > Sammenlikne Utvikling
I denne modulen kan du sammenlikne utviklingen i hyttetettheten og hyttenes betydning i valgte regioner.
Hyttenes betydning er målt som antall hytter per innbygger, per landareal og per bolig for fastboende.
Dette er viktige indikatorer for hytteturismens økonomiske betydning i regionene.
Velg fylke og deretter regioner fra valgboksene nedenfor.
Figurene oppdateres etter de valg du gjør - men viser max 6 regioner.
Flere moduler som belyser Hyttetetthet og hyttenes betydning finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Hyttetetthet og Betydning:
Modulene under Hyttetetthet belyser hyttenes betydning i regionene - målt i forhold til innbyggere, areal og boliger. Dette er viktige indikatorer for hytteturismens økonomiske betydning i regionene.
Flere moduler med statistikk om Hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Hyttetetthet og hyttenes betydning finnes fra menylinjen til venstre.
     
 Velg Fylke >>    
     
Med valgboksen "Velg Fylke" ovenfor kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for alle tabeller.
Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.
  Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner - og figurene viser max 6 regioner.
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking
     
Tabell 1. Antall hytter per 100 innbyggere i valgte regioner.  2000-2017
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
.
  Antall hytter per 100 innbyggere  i valgte regioner. 2000-2017
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     
     
Tabell 2. Antall hytter per km2 landareal i valgte regioner.  2000-2017
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall hytter per km2 landareal i valgte regioner. 2000-2017
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     
     
Tabell 3. Antall hytter per 100 boliger for fastboende i valgte regioner.  2006-2016
[Filter][Aar] Is greater than '2005' Clear
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall hytter per 100 boliger i valgte regioner. 2006-2016
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss