Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
   
Hytteturisme  > Hyttebygging
Antall hytter og Areal
 > Sammenlikne Regioner
I denne modulen kan du sammenlikne nybygging av hytter i valgte regioner.
Modulen viser antall fullførte hytter, hyttenes samlede areal i kvadratmeter og beregnet antall kvadratmeter per hytte.
Modulen bygger på byggearealstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Velg fylke og deretter regioner fra valgboksene nedenfor.
Figurene oppdateres etter de valg du gjør - men viser max 6 regioner.
Flere moduler som belyser hyttebygging finnes fra menylinjen nedenfor.

Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Hyttebygging:
Modulene under Hyttebygging viser omfanget av hyttebyggingen i regionene - målt som antall hytter og hyttenes samlede areal - og størrelse per hytte. Hyttebygging per innbygger er en viktig indikator for hytteturismens betydning for lokalt næringsliv.
Flere moduler med statistikk om hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Hyttebygging finnes fra menylinjen til venstre.
     
     
Tabell 1. Antall nybygde hytter og hyttenes areal. 2018. Valgte regioner i 
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Med valgboksen i tabelloverskriften kan du velge regioner innen ett fylke.
Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.
Bruk modulen til å sammenlikne et lite antall regioner - og bruk heller "Benchmarking" dersom du vil rangere et større antall regioner.
Figurene viser max 6 regioner.
     
     
Antall fullførte hytter i valgte regioner. 2018
The chart showing 0180 Indre Østfold series, 0181 Halden-Aremark series, 0182 Fredrikstad-Hvaler series, 0191 Halden-region series, 0192 Moss-region series, 0193 Fredrikstad-/Sarpsborg-region series.
  Samlet areal i nybygde hytter. Valgte regioner. 2018. m2
The chart showing 0180 Indre Østfold series, 0181 Halden-Aremark series, 0182 Fredrikstad-Hvaler series, 0191 Halden-region series, 0192 Moss-region series, 0193 Fredrikstad-/Sarpsborg-region series.
  Areal per nybygd hytte i valgte regioner. 2018. m2
The chart showing 0180 Indre Østfold series, 0181 Halden-Aremark series, 0182 Fredrikstad-Hvaler series, 0191 Halden-region series, 0192 Moss-region series, 0193 Fredrikstad-/Sarpsborg-region series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss