Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
   
Hytteturisme  > Hyttebygging
Antall hytter og Areal
 > Sammenlikne Utvikling
I denne modulen kan du sammenlikne utviklingen i nybygging av hytter i valgte regioner.
Modulen viser antall fullførte hytter, hyttenes samlede areal i kvadratmeter og beregnet antall kvadratmeter per hytte.
Modulen bygger på byggearealstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Velg fylke og deretter regioner fra valgboksene nedenfor.
Figurene oppdateres etter de valg du gjør - men viser max 6 regioner.
Flere moduler som belyser hyttebygging finnes fra menylinjen nedenfor.

Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Hyttebygging:
Modulene under Hyttebygging viser omfanget av hyttebyggingen i regionene - målt som antall hytter og hyttenes samlede areal - og størrelse per hytte. Hyttebygging per innbygger er en viktig indikator for hytteturismens betydning for lokalt næringsliv.
Flere moduler med statistikk om hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Hyttebygging finnes fra menylinjen til venstre.
     
 Velg Fylke >>    
     
Med valgboksen "Velg Fylke" ovenfor kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for alle tabeller.
Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.
  Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner - og figurene viser max 6 regioner.
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking
     
Tabell 1. Antall nybygde hytter i valgte regioner. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett.
  Antall nybygde hytter i valgte regioner.
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     
     
Tabell 2. Samlet areal (m2) av nybygde hytter i valgte regioner. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Samlet areal av nybygde hytter i valgte regioner.
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     
     
Tabell 3. Areal (m2) per nybygd hytte i valgte regioner. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Areal per nybygd hytte i valgte regioner. 
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss