Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
   
Hytteturisme  > Hyttebygging
Antall hytter og Areal
 > Sammenlikne Utvikling
I denne modulen kan du sammenlikne utviklingen i nybygging av hytter i valgte regioner.
Modulen viser antall fullførte hytter, hyttenes samlede areal i kvadratmeter og beregnet antall kvadratmeter per hytte.
Modulen bygger på byggearealstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Velg fylke og deretter regioner fra valgboksene nedenfor.
Figurene oppdateres etter de valg du gjør - men viser max 6 regioner.
Flere moduler som belyser hyttebygging finnes fra menylinjen nedenfor.

Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Hyttebygging:
Modulene under Hyttebygging viser omfanget av hyttebyggingen i regionene - målt som antall hytter og hyttenes samlede areal - og størrelse per hytte. Hyttebygging per innbygger er en viktig indikator for hytteturismens betydning for lokalt næringsliv.
Flere moduler med statistikk om hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Hyttebygging finnes fra menylinjen til venstre.
     
 Velg Fylke >>    
     
Med valgboksen "Velg Fylke" ovenfor kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for alle tabeller.
Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.
  Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner - og figurene viser max 6 regioner.
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking
     
Tabell 1. Antall nybygde hytter i valgte regioner. 
Page 1 of 2 (21 items)Prev[1]2Next
Page 1 of 2 (21 items)Prev[1]2Next
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett.
  Antall nybygde hytter i valgte regioner.
The chart showing 0180 Indre Østfold series, 0181 Halden-Aremark series, 0182 Fredrikstad-Hvaler series, 0191 Halden-region series, 0192 Moss-region series, 0193 Fredrikstad-/Sarpsborg-region series.
     
     
Tabell 2. Samlet areal (m2) av nybygde hytter i valgte regioner. 
Page 1 of 2 (21 items)Prev[1]2Next
Page 1 of 2 (21 items)Prev[1]2Next
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Samlet areal av nybygde hytter i valgte regioner.
The chart showing 0180 Indre Østfold series, 0181 Halden-Aremark series, 0182 Fredrikstad-Hvaler series, 0191 Halden-region series, 0192 Moss-region series, 0193 Fredrikstad-/Sarpsborg-region series.
     
     
Tabell 3. Areal (m2) per nybygd hytte i valgte regioner. 
Page 1 of 2 (21 items)Prev[1]2Next
Page 1 of 2 (21 items)Prev[1]2Next
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Areal per nybygd hytte i valgte regioner. 
The chart showing 0180 Indre Østfold series, 0181 Halden-Aremark series, 0182 Fredrikstad-Hvaler series, 0191 Halden-region series, 0192 Moss-region series, 0193 Fredrikstad-/Sarpsborg-region series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss