Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Hytteturisme  > Hyttebestand etter type hytteområde  > Din region
Modulen viser antall hytter og fritiddsboliger etter beliggenhet i type hytteområde.
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrå - Fritidsbyggområder
Fritidsbyggområdene er gruppert etter hyttetetthet og antall hytter i områdene (se mer nedenfor)
OBS: Antall hytter fordelt i denne statistikken stemmer ikke helt med den samlede hyttebestanden.
Fra menyen nedenfor finnes modul med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
SammenlikneRegioner
  Hyttebestand:
Modulene under Hyttebestand viser antallet hytter i regionene - og regionenes andel av hyttebestanden i eget fylke, egen landsdel og på landsbasis. Dessuten er hyttene fordelt etter byggeår. 
Flere moduler med statistikk om hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Hyttebestanden finnes fra menylinjen til venstre.
     
     

 Velg  Fylke    >>>         
 
Velg Region   >>>  


 
<< Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
     
Tabell 1. Hytter etter type fritidsbyggområde. Valgt region.  2013 - 2016
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall hytter 
Antall hytter - etter type område 
Andel hytter - etter type område (Prosent) 
Enkelt stående 
5-24 hytter 
25-49 hytter 
50+ hytter 
Enkelt stående 
5-24 hytter 
25-49 hytter 
50+ hytter 
Landet2013413 782213 06298 20233 87068 64851,523,78,216,6
Landet2014414 486207 58499 31335 32772 26250,124,08,517,4
Landet2015417 504208 151100 28035 92973 14449,924,08,617,5
Landet2016421 290208 143101 07836 44975 62049,424,08,717,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Andel hytter etter type hytteområde. 2016. Prosent
The chart showing Enkelt series, 5-24 hytter series, 25-49 hytter series, 50+ hytter series.
     
     
SSB fordeler hyttene etter beliggenhet i ulike typer hytteområder. Enkeltstående fritidsbygg ligger i områder med færre enn 5 hytter - og der avstanden mellom hyttene er mer enn 75 meter. Tettbygde hytteområder er områder med minst 5 fritidsbygg - og der avstanden mellom hyttene ikke overstiger 75 meter. Disse tettbygde områdene deles igjen inn etter antall fritidsbygg i området. Statistikken utarbeides også for bolighus og våningshus som brukes som fritidsbolig. Naturlig nok er storparten av disse ikke beliggende i tettbygde hytteområder.    
     
     
Tabell 2. Bolighus og våningshus brukt som fritidsbolig - etter type fritidsbyggområde. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall hus brukt som hytte 
Antall - etter type område 
Andel - etter type område (Prosent) 
Enkelt stående 
5-24 hytter 
25-49 hytter 
50+ hytter 
Enkelt stående 
5-24 hytter 
25-49 hytter 
50+ hytter 
Landet201332 54530 9921 399154095,24,30,50,0
Landet201432 40928 2433 20751944087,19,91,61,4
Landet201532 44128 3833 21353331287,59,91,61,0
Landet201632 62328 4473 29954233587,210,11,71,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
*) Bolighus og våningshus brukt som fritidsbolig
  Andel bolig/våningshus - etter type hytteområde. 2016. Prosent
The chart showing Enkelt series, 5-24 hytter series, 25-49 hytter series, 50+ hytter series.
     
   
   


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss