Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men inntil videre legger vi ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Mer informasjon her
   
Hytteturisme  > Solgte hytter og Hyttepriser
Antall solgte hytter, verdi og priser
 > Sammenlikne Utvikling
I denne modulen kan du sammenlikne utvikilingen i salget av fritidseiendommer i valgte regioner.
Regionene sammenliknes etter gjennomsnittlig pris per solgt hytte, antall solgte hytter og samlet verdi av de solgte hyttene.
Dessuten viser modulen omfanget av hyttesalget - målt som verdien av hyttesalget per innbygger i regionen.
Modulen bygger på statistikken over Eiendomsomsetning fra Statistisk sentralbyrå.
Velg fylke og deretter regioner fra valgboksene nedenfor.
Figurene oppdateres etter de valg du gjør - men viser max 6 regioner.
Flere moduler som belyser solgte hytter og hyttepriser finnes fra menylinjen nedenfor.Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Solgte hytter og hyttepriser:
Modulene under Solgte hytter og hyttepriser viser antall fritidseiendommer som selges i regionene, den samlede verdien av hyttesalget og den gjennomsnittlige prisen per hytte solgt - i årene siden 2000.
Flere moduler med statistikk om Hytteturisme finnes fra menyen i toppmargen - under Hytteturisme.
Flere moduler som belyser Solgte hytter og Hyttepriser finnes fra menylinjen til venstre.
     
 Velg Fylke >>    
     
Med valgboksen "Velg Fylke" ovenfor kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for alle tabeller.
Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.
  Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking
     
Tabell 1. Gjennomsnittlig pris per solgt hytte i valgte regioner.  2000-2017. 1000 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett

.
  Gjennomsnittlig pris per solgt hytte i valgte regioner. 2000-2017. 1000kr
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     
     
Tabell 2. Antall solgte hytter i valgte regioner.  2000-2017
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Antall solgte hytter i valgte regioner. 2000-2017
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.

     
     
Tabell 3. Samlet verdi av solgte hytter i valgte regioner.  2000-2017. Mill.kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Samlet verdi av solgte hytter i valgte regioner.  2000-2017. Mill.kr
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss