Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Internasjonale perspektiver  > EU og Norge > HotellMarked
Denne modulen sammenlikner utviklingen på det utenlandske hotellmarkedet i EU og Norge.
Modulen viser utviklingen i antall utenlandske hotellovernattinger og den årlige endringen fra året før.
Modulen viser også utviklingen i Norges markedsandel målt som andel av utenlandske overnattinger i EU-28.
OBS > Flere moduler med EU-perspektiver finnes fra undermenyen nedenfor.


Skip Navigation Links
Europa samlet
Europeiske land
  Internasjonale perspektiver
Datagrunnlaget  beskrives her
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Modulene under Internasjonale perspektiver belyser hvordan norsk reiselivsnæring hevder seg i konkurransen om den internasjonale turismen.
     
Utenlandske hotellovernattinger i EU-28 og Norge. Trafikkvolum, årlig endringer og Norges markedsandel. 2000-2016    
       
År (Ascending)
EU-28 
Norge 
Norges markedsandel. Prosent 
Overnattinger (1000) 
Endring. Prosent 
Overnattinger (1000) 
Endring. Prosent 
I EU-28 
2000661 960 4 967 0,75
2001666 6980,74 817-3,00,72
2002653 500-2,04 706-2,30,72
2003643 632-1,54 375-7,00,68
2004660 9882,74 5965,10,70
2005690 4814,54 7613,60,69
2006723 0964,74 9143,20,68
2007747 8643,45 0683,10,68
2008741 342-0,94 894-3,40,66
2009687 324-7,34 427-9,50,64
2010729 1836,14 7988,40,66
2011784 5047,64 8992,10,62
2012796 8381,65 0513,10,63
2013840 3845,55 0670,30,60
2014866 7903,15 4287,10,63
2015896 0393,46 03211,10,67
2016931 2343,96 6279,90,71
Kilde: Eurostat  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 

     
     
Norges andel av utenlandske hotellovernattinger i
EU-28. 2000-2016. Prosent

The chart showing Series 1 series.
  Utenlandske hotellovernattinger i Norge og EU-28. 2000-2016. Index 2000=100
The chart showing Norge series, EU-28 series.
 
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss