Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
Internasjonale perspektiver  > Oppdateringskalender

Statistikknett publiserer overnattingsstatistikk for de nordiske land månedlig - for å sette utviklingen i Norge i et større perspektiv. Oppdateringen av de nordiske tabellene er knyttet til publiseringen av månedsstatistikken i de andre nordiske landene. Vi legger ut nordiske tabeller når tilstrekkelig statistikk foreligger.
I Sverige og Danmark publiseres månedsstatistikken ofte noe tidligere enn i Norge - mens Finland som regel publiserer månedstallene noe seinere.
Kalenderen nedenfor viser når statistikken publiseres fra de enkelte landene - og når nordiske månedstabeller legges ut på Statistikknett. For de fleste måneder publiseres først tabeller uten Finland - og så suppleres de med Finland når tall foreligger.

August 2016
Sverige 6. november. Danmark 7. november. Finland 20. november. Norge 7. november.
Statistikknett publiserer nordiske tabeller 7. november

September 2016
Sverige 3. november. Danmark 8. november. Finland 17. november. Norge 4. november.
Statistikknett publiserer nordiske tabeller 8. november
Om Statistikknett
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.   
     
     
     
     
 


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss