Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
     
Internasjonale perspektiver

Norden - overnattingsmarked
Status hittil i 2020
1.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Hittil i år. 2018 - 2020
1.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Hittil i år. 2020
1.4. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2020  

Måneder 2020
2.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Måneder. 2018 - 2020
2.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Måneder. 2020
2.3. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2020

Måneder 2019
2.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Måneder. 2017 - 2019
2.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Måneder. 2019
2.3. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2019

Sommersesongen 2019
4.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. Sommer 2017-2019
4.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. Sommer 2017-2019
4.3. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. Sommer 2019

Utvikling på Årsbasis
5.1. Nordiske land. Overnattingsmarkeder og utvikling. 2017-2019
5.2. Nordiske land. Markedsstruktur og markedsandeler. 2019
5.4. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2019
5.5. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2008-2019  

Overnattingsturismens betydning
Overnattingsturismens betydning - i forhold til befolkning og areal. 2018

      
Turistbalanser i Norden
6.1. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2019
6.7. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. Sommer 2019
6.8. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2019. Hittil i året
6.9. Turistbalanser. Nordmenn i nordiske land og nordiske gjester i Norge. 2019. Måneder
6.5. Turistbalanser mellom Norge og de andre nordiske land. Oversikt. 2008-2019
     

Spania - nordmenn i Spania
7.1. Norsk turisme i Spania - måneder 2020 - hittil i 2020 og årlig utvikling 2005-2019
7.2. Samlet utenlandsturisme i Spania - måneder 2020 - hittil i 2020 og årlig utvikling 2005-2019  Internasjonale perspektiver > Om innholdet
Store deler av reiselivet konkurrerer på internasjonale markeder. Norske reiseliv konkurrerer med andre land for å trekke utenlandske turister til Norge. Norsk reiselivsnæring konkurrerer dessuten med andre land for å få norske turister til å bli i Norge. Statistikknett belyser hvordan Norge hevder seg i denne konkurransen ved å bruke statistikk fra de andre nordiske land, fra Spania og fra EU.
 
Datagrunnlag
Datagrunnlaget for Norden er hentet fra statistikkbyråene i de nordiske land.
Datagrunnlaget for Europa er hentet fra Eurostat - som er EU's statistiske kontor - og som får sine data direkte fra alle land i EØS-området.  
Datagrunnlaget for Spania er hentet fra INE Statistics Spain, som er Spanias offisielle statistikkbyrå.

Oppdateringer
Modulene for Norden oppdateres delvis månedlig - og delvis årlig. PubliseringsKalender

Modulene for Spania oppdateres delvis månedlig og delvis årlig.
 
Modulene for Europa oppdateres årlig - når statistikk for foregående år er publisert av EUROSTAT. Publiseringen er ofte sein... .
     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss