Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
   
Månedstabeller  > Din Region > Hotellenes Losjiøkonomi > Måneder 2020
Modulen belyser  hotellenes losjiøkonomi for månedene i 2020.
Modulen viser struktur for månedene i 2020 og sammenlikner med samme måned i 2019.
Velg region og måned i boksene nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region og måned.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke - eller alle tall er lik 0.
Skip Navigation Links
Markeder og Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Losjiøkonomi
Kapasitet
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke     >>>  Velg måned >>> 
  Velg Region  >>>   
  << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
<< Velg eventuelt også annen måned
     
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region og valgt måned. 2020 og 2019   Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring 2020/2019. Prosent
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
2020 
2019 
2018 
Absolutt 
Prosent 
2020 
2019 
LandetLosjiinntekt 1000kr1 111 5321 011 017969 146100 5159,9100,0100,0
LandetKr. per overnatting70069467971,00,00,0
LandetKr. per solgt rom960935917252,70,00,0
LandetKr. per disp. rom451436424163,60,00,0
LandetKr. per gjest1 1941 1731 133211,80,00,0
LandetHoteller (antall)886855841313,6100,0100,0
LandetRom (antall)79 48274 86973 7624 6136,2100,0100,0
LandetSenger (antall)170 681159 556153 03611 1257,0100,0100,0
LandetRom-døgn2 463 9362 320 9482 286 626142 9886,2100,0100,0
LandetSolgte rom1 158 0501 081 3911 056 31176 6597,1100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
Antall rom og senger er målt som daglig gjennomsnitt for måneden (Antall rom = Romdøgn disponibelt/dager i måneden)
 
The chart showing 2020 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region og valgt måned. 2020 og 2019   Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2020 og 2019. Prosent
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2020 
2019 
2018 
LandetKaputnytting rom (%)47,0046,6046,20
LandetKaputnytting senger (%)30,0029,5030,10
LandetOppholdstid per gjest1,711,691,67
LandetOppholdstid for nordmenn1,581,581,56
LandetOppholdstid for utlendinger2,262,212,13
LandetOvernattinger per solgt rom1,371,351,35
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
The chart showing 2019 series, 2020 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region og valgt måned. 2020 og 2019   Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2020. Prosent
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2020/2019 
Markedsandel % 
Betyd ning 2020*) Prosent 
2020 (Descending)
2019 
2018 
Antall 
Prosent 
2020 
2019 
Landet.I alt 1 587 3321 457 8401 427 426129 4928,9100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie934 683825 147825 537109 53613,3100,00100,0058,9
LandetKurs/Yrke901 402866 502842 78934 9004,0100,00100,0056,8
LandetFerie/fritid685 930591 338584 63594 59216,0100,00100,0043,2
LandetYrke652 649632 693601 88719 9563,2100,00100,0041,1
LandetKurs/konf248 753233 809240 90214 9446,4100,00100,0015,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
The chart showing Series 1 series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss