Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Månedstabeller  > Din Region > Hotellenes Losjiøkonomi > Måneder 2019
Modulen belyser  hotellenes losjiøkonomi for månedene i 2019.
Modulen viser struktur for månedene i 2019 og sammenlikner med samme måned i 2018.
Velg region og måned i boksene nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region og måned.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke - eller alle tall er lik 0.
Skip Navigation Links
Markeder og Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Losjiøkonomi
Kapasitet
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke     >>>  Velg måned >>> 
  Velg Region  >>>   
  << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
<< Velg eventuelt også annen måned
     
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region og valgt måned. 2019 og 2018   Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring 2019/2018. Prosent
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
2019 
2018 
2017 
Absolutt 
Prosent 
2019 
2018 
LandetLosjiinntekt 1000kr1 703 3651 551 4831 482 050151 8829,8100,0100,0
LandetKr. per overnatting506488475173,60,00,0
LandetKr. per solgt rom964926893384,10,00,0
LandetKr. per disp. rom643612596305,00,00,0
LandetKr. per gjest800752706486,40,00,0
LandetHoteller (antall)1 004970997343,5100,0100,0
LandetRom (antall)85 51981 76180 1623 7594,6100,0100,0
LandetSenger (antall)189 367181 970169 0317 3974,1100,0100,0
LandetRom-døgn2 651 1002 534 5782 485 028116 5224,6100,0100,0
LandetSolgte rom1 766 1041 675 0711 659 99991 0335,4100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
Antall rom og senger er målt som daglig gjennomsnitt for måneden (Antall rom = Romdøgn disponibelt/dager i måneden)
 
The chart showing 2019 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region og valgt måned. 2019 og 2018   Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2019 og 2018. Prosent
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2019 
2018 
2017 
LandetKaputnytting rom (%)66,6066,1066,80
LandetKaputnytting senger (%)57,4056,3059,50
LandetOppholdstid per gjest1,581,541,49
LandetOppholdstid for nordmenn1,611,581,55
LandetOppholdstid for utlendinger1,531,471,39
LandetOvernattinger per solgt rom1,911,901,88
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
The chart showing 2018 series, 2019 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region og valgt måned. 2019 og 2018   Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2019. Prosent
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
Betyd ning 2019*) Prosent 
2019 (Descending)
2018 
2017 
Antall 
Prosent 
2019 
2018 
Landet.I alt 3 367 1773 176 0703 117 776191 1076,0100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie2 548 5082 379 8542 377 109168 6547,1100,00100,0075,7
LandetFerie/fritid2 419 8192 250 8952 284 651168 9247,5100,00100,0071,9
LandetKurs/Yrke947 358925 175833 12522 1832,4100,00100,0028,1
LandetYrke818 669796 216740 66722 4532,8100,00100,0024,3
LandetKurs/konf128 689128 95992 458-270-0,2100,00100,003,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
The chart showing Series 1 series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss