Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
   
Månedstabeller  > Din Region > Hotellenes Losjiøkonomi > Måneder 2019
Modulen belyser  hotellenes losjiøkonomi for månedene i 2019.
Modulen viser struktur for månedene i 2019 og sammenlikner med samme måned i 2018.
Velg region og måned i boksene nedenfor - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region og måned.
Tabellene er interaktive og kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende.
For enkelte regioner kan det ikke gis tall for alle overnattingsformer. Da er tabellene blanke - eller alle tall er lik 0.
Skip Navigation Links
Markeder og Losjiøkonomi
Markedsstruktur
Losjiøkonomi
Kapasitet
Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
  Velg Fylke     >>>  Velg måned >>> 
  Velg Region  >>>   
  << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
<< Velg eventuelt også annen måned
     
     
Tabell 1. Hotellenes losjiøkonomi. Valgt region og valgt måned. 2019 og 2018   Fig 1.1  Losjiøkonomi. Nøkkeltall. Endring 2019/2018. Prosent
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
2019 
2018 
2017 
Absolutt 
Prosent 
2019 
2018 
LandetLosjiinntekt 1000kr1 369 4751 206 9511 224 435162 52413,5100,0100,0
LandetKr. per overnatting684660693243,70,00,0
LandetKr. per solgt rom982957970252,60,00,0
LandetKr. per disp. rom5384855305310,90,00,0
LandetKr. per gjest1 1021 0091 032949,30,00,0
LandetHoteller (antall)961962951-1-0,1100,0100,0
LandetRom (antall)82 14480 30974 4591 8352,3100,0100,0
LandetSenger (antall)175 011169 282155 7865 7293,4100,0100,0
LandetRom-døgn2 546 4582 489 5742 308 22156 8842,3100,0100,0
LandetSolgte rom1 395 1461 261 3161 262 597133 83010,6100,0100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
Antall rom og senger er målt som daglig gjennomsnitt for måneden (Antall rom = Romdøgn disponibelt/dager i måneden)
 
The chart showing 2019 series.
     
     
Tabell 2. Hotellenes romutnytting mv. Valgt region og valgt måned. 2019 og 2018   Fig 2.1  Kapasitetsutnytting. 2019 og 2018. Prosent
Region 
Nøkkeltall 
Nøkkeltall 
2019 
2018 
2017 
LandetKaputnytting rom (%)54,8050,7054,70
LandetKaputnytting senger (%)36,9034,8036,60
LandetOppholdstid per gjest1,611,531,49
LandetOppholdstid for nordmenn1,591,531,51
LandetOppholdstid for utlendinger1,671,521,45
LandetOvernattinger per solgt rom1,431,451,40
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
The chart showing 2018 series, 2019 series.
     
     
Tabell 3. Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region og valgt måned. 2019 og 2018   Fig 3.1  Hotellovernattinger etter formål. 2019. Prosent
Region 
Marked 
Antall overnattinger 
Endring 2019/2018 
Markedsandel % 
Betyd ning 2019*) Prosent 
2019 (Descending)
2018 
2017 
Antall 
Prosent 
2019 
2018 
Landet.I alt 2 001 4041 828 4031 767 543173 0019,5100,00100,00100,0
LandetKurs/Ferie1 202 0731 114 6351 037 96387 4387,8100,00100,0060,1
LandetKurs/Yrke1 037 958904 799956 925133 15914,7100,00100,0051,9
LandetFerie/fritid963 446923 603810 61839 8434,3100,00100,0048,1
LandetYrke799 331713 767729 58085 56412,0100,00100,0039,9
LandetKurs/konf238 627191 032227 34547 59524,9100,00100,0011,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
The chart showing Series 1 series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss