Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
   
Månedstabeller > Sammenlikne regioner > Hotellmarked.
I denne modulen kan du sammenlikne hotellmarkedet på månedsbasis i valgte regioner.
Velg måned og fylke i tabelloverskriften på tabell 1.
Velg regioner innen fylket med filterknappen "Velg Regioner" i tabellhodet. 
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke
Du kan også velge andre år i tabelloverskriften.
I utgangsposisjonen viser tabellen tall for sist tilgjengelige måned.
Flere moduler med sammenlikning av valgte regioner finnes fra lenkene nedenfor.

Skip Navigation Links
HotellMarked
HotellØkonomi
HotellFormål
Camping og Hytter
Samlet Marked
  Bakgrunn:
Regionale inndelinger  innen fylker og landsdeler
Datagrunnlaget  fra SSB beskrives her
Endringer, Rettinger og Feil i datagrunnlaget
Losjiøkonomiske nøkkeltall  Definisjoner og beskrivelser
Kontakt oss  Her finnes kontaktinformasjon
Oppdateringer  Kommende oppdateringer finnes her
     
Tabell 1. Hotellovernattinger etter markeder.   for regioner i     
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  Med valgboksene i tabelloverskriften kan du velge måned, årgang og fylke. Disse valgene gjelder for begge tabeller.

Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du velge regioner innen fylket.

Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking

Figurene oppdateres på grunnlag av tabell1 - men viser max 6 regioner
     
     
Tabell 2. Hotellovernattinger etter hovedmarked. Valgt måned og år - for valgte regioner.    
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
  OBS: Måned, årgang og fylke velges i tabell 1 ovenfor - og dette valget gjelder også for tabell 2.

Regioner velges separat i tabell 1 og 2.
     
     
Overnattinger i alt. Valgt måned og år
The chart showing Ialt series.
  Norske overnattinger. Valgt måned og år
The chart showing Norge series.
  Utenlandske overnattinger. Valgt måned og år
The chart showing Utland i alt series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss