Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Statistikknett er oppdatert for året 2020 - for fylker, landsdeler og kommuner
   
Økonomi og Lønnsomhet  > Bedrifter
Overnattings- og Serveringsnæringen
 > Sammenlikne Utvikling
I denne modulen kan du sammenlikne utviklingen i antall bedrifter i Overnatting- og Serveringsnæringen i valgte regioner.
Modulen viser antall bedrifter i valgte regioner og valgt næring for årene 2003-2019.
Overnattings og serveringsnæringen er delt opp i næringene Overnatting og Servering.
Den åpner med å vise tall for Overnattings- og serveringsnæringen samlet.
For undergruppene 55 Overnatting og 56 Servering finnes separate tall bare tilbake til 2009.
Datagrunnlaget er hentet fra den registerbaserte bedriftsstatistikken til Statistisk sentralbyrå.
Velg fylke og næring med valgboksen i det grå feltet nedenfor - og velg regioner innen fylket med valgknappen i tabellhodet. 
Flere moduler som belyser bedriftsbestanden i Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Økonomi og Lønnsomhet:
Flere moduler med statistikk for økonomi og lønnsomhet finnes fra menyen i toppmargen - under Økonomi /Lønnsomhet. Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
Om modulene
     
 Velg Fylke >>     Velg Næring >>  
Tabell 1. Antall bedrifter for valgt næringsområde og valgte regioner. 2003-2019. Prosent    
  Med valgboksen "Velg Fylke" over til venstre kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for begge tabeller.

Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.

Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.
Figurene er begrenset til å vise 6 regioner.
     
     
     
  Antall bedrifter i valgt næring og valgte regioner. 2003-2019
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.

     
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss