Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
   
Økonomi og Lønnsomhet  > Bedrifter
Overnattings- og Serveringsnæringen
 > Din region
Denne modulen belyser bedriftsbestanden i næringsområdet Overnattings- og serveringsvirksomhet (Nace 55-56)
Modulen viser utvikling og endring i antall bedrifter - for valgt region og valgt næringsgruppe.
Modulen viser også regionens andel av bedriftene i valgt næring - målt i forhold til landet, eget fylke og egen landsdel.
Modulen bygger på den registerbaserte bedriftsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Modulen inneholder tabeller og figurer for flere næringsgrupper innen overnatting og servering.
Den åpner med å vise tall for Overnattings- og serveringsnæringen samlet.
For undergruppene 55 Overnatting og 56 Servering finnes separate tall bare tilbake til 2008.
Velg næringsgruppe og region i det grå feltet nedenfor. Tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region og næring.
Flere moduler som belyser bedriftsbestanden i Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Økonomi og Lønnsomhet:
Flere moduler med statistikk for økonomi og lønnsomhet finnes fra menyen i toppmargen - under Økonomi /Lønnsomhet.

Flere moduler som belyser sysselsettingen i Overnattings og Serveringsnæringen finnes fra menylinjen til venstre.
     
Tabell 1. Bedrifter i Overnattings- og serveringsnæringen - for valgt region og valgt næringsgruppe. 2003-2019    
 Velg  Fylke    >>>       
 Velg Region   >>>     
 Velg næringsgruppe >>>
  << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
<< Velg også næringsgruppe fra valgboksen til venstre
Region Navn 
Nace kode 
År (Ascending)
Bedrifter Antall 
Endring fra forrige år 
Regionens andel av bedriftsbestanden. Prosent 
Antall 
Prosent 
I eget fylke 
I egen landsdel 
På landsbasis 
Landet55_56200311 08700,00,00,00100,000
Landet55_56200411 128410,40,00,00100,000
Landet55_56200511 2591311,20,00,00100,000
Landet55_56200611 4912322,10,00,00100,000
Landet55_56200711 9494584,00,00,00100,000
Landet55_56200811 851-98-0,80,00,00100,000
Landet55_56200912 2223713,10,00,00100,000
Landet55_56201012 3471251,00,00,00100,000
Landet55_56201112 7283813,10,00,00100,000
Landet55_56201212 8911631,30,00,00100,000
Landet55_56201313 4535624,40,00,00100,000
Landet55_56201414 0405874,40,00,00100,000
Landet55_56201514 6406004,30,00,00100,000
Landet55_56201615 1324923,40,00,00100,000
Landet55_56201715 5183862,60,00,00100,000
Landet55_56201815 8573392,20,00,00100,000
Landet55_56201916 3194622,90,00,00100,000
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
Antall bedrifter valgt næring i valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
Valgt regions andel av landets bedrifter i valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av fylkets bedrifter i valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av landsdelens bedrifter i valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss