Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links OBS: Statistikknett er satt på pause fra 2020 - men fram til juli er det lagt ut månedlige tall for de nye fylkene og samlede overnattinger i en del kommuner og regioner.
Fra august blir det inntil videre ingen publisering for regioner i Norge - men vi fortsetter publisering av nordiske perspektiver.
Mer informasjon her
   
Økonomi og Lønnsomhet  > Bedrifter
Bedriftsstruktur
 > Sammenlikne regioner
I denne modulen kan du sammenlikne bedriftsstruktur og hvilken betydning Overnatting- og servering har for bedriftsbestanden i valgte regioner.
Modulen viser bedriftsstrukturen i valgte region basert på bedriftenes fordeling på næringene.
Tabell 1 viser antall bedrifter næringene - mens tabell 2 viser den prosentvise fordelingen av bedriftene.
Overnattings og serveringsnæringen er også delt opp i næringene Overnatting og Servering.
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Datagrunnlaget er hentet fra bedriftsstatistikken til Statistisk sentralbyrå.
Velg fylke med valgboksen i det grå feltet nedenfor - og velg regioner innen fylket med valgknappen i tabellhodene. 
Flere moduler med bedriftsstruktur og Overnattings- og Serveringsnæringens betydning finnes fra menylinjen nedenfor
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
SammenlikneRegioner
SammenlikneUtvikling
  Økonomi og Lønnsomhet:
Flere moduler med statistikk for økonomi og lønnsomhet finnes fra menyen i toppmargen - under Økonomi /Lønnsomhet. Der ligger moduler som viser utviklingen for din region og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
     
 Velg Fylke >>  
     
Tabell 1. Bedriftsstruktur Antall bedrifter etter næringsområde. 2019    
  Med valgboksen "Velg Fylke" over til venstre kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget gjelder for begge tabeller.

Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen fylket.

Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i valgboksen Velg fylke.

Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner. Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i tabellen.
 
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke tabellene under Benchmarking.

Figurene er begrenset til å vise 6 regioner.
     
     
Antall bedrifter i 55 Overnatting. Valgte regioner. 2019
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Antall bedrifter i 56 Servering. Valgte regioner. 2019
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Antall bedrifter i 55-56 Overnatting og Servering. Valgte regioner. 2019
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     
     
Tabell 2. Bedriftsstruktur Andel bedrifter etter næringsområde. 2019. Prosent
  OBS: Fylke velges i tabell 1 ovenfor - og dette valget gjelder også for tabell 2.

Regioner velges separat i tabell 1 og 2.

Figurene er begrenset til å vise 6 regioner.
     
     
Andel bedrifter i 55 Overnatting. Valgte regioner. Prosent. 2019
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Andel bedrifter i 56 Servering. Valgte regioner. Prosent. 2019
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
  Andel bedrifter i 55-56 Overnatting og Servering. Valgte regioner. Prosent. 2019
The chart showing 0100 Østfold   series, 0101 Halden series, 0104 Moss series, 0105 Sarpsborg series, 0106 Fredrikstad series, 0111 Hvaler series.
     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss