Statistikknett Reiseliv ... Norsk reiseliv i perspektiv   

Skip Navigation Links
 Siste oppdateringer: Norden: Januar-desember. Spania: Januar-desember  
Økonomi og Lønnsomhet  > Næringsstatistikk Overnattingsnæringen  > Din region
Modulen viser kjennemerker fra næringsstatistikken for Overnattingsnæringen (Nace 55)
Modulen bygger på næringsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Denne dekker alle bedrifter - ikke bare aksjeselskaper.
Modulen inneholder tabeller og figurer for både hoteller og annen overnatting.
Den åpner med å vise tall for Overnattingsnæringen samlet.
Velg næringsgruppe og region i det grå feltet nedenfor.
Flere moduler med næringsstatistikk for  Overnattingsnæringen finnes fra menylinjen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
 

  Velg  Fylke    >>>       
  Velg Region   >>>  

 Velg næringsgruppe >>>
 
 
Tabell 1. Verdiskaping, omsetning og sysselsetting i Overnattings-næringen - for valgt region og valgt næringsgruppe. 2015-2019
Region 
Nace kode 
År (Ascending)
Verdiskaping Mill. kr 
Omsetning Mill.kr 
Sysselsatte Antall 
Verdiskaping som andel av samlet omsetning. Prosent 
0000 Landet55201511419,228334,035 08040,3
0000 Landet55201612060,829777,336 74140,5
0000 Landet55201712305,630687,936 28540,1
0000 Landet55201812414,931905,336 10238,9
0000 Landet55201913335,134058,936 50739,2
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Statistikknett
 
 
Tabell 2. Verdiskaping og omsetning per sysselsatt - for valgt region og valgt næringsgruppe. 2015-2019
Region 
Nace kode 
År (Ascending)
Per sysselsatt: (1000 kr) 
Verdiskaping 
Omsetning 
0000 Landet552015326808
0000 Landet552016328810
0000 Landet552017339846
0000 Landet552018344884
0000 Landet552019365933
 
 
Verdiskaping i valgt næring i valgt region. Mill.kr.
The chart showing Series 1 series.
  Omsetning i valgt næring i valgt region. Mill.kr.
The chart showing Series 1 series.
 
 
Verdiskaping per sysselsatt i valgt næring i valgt region. 1000 kr.
The chart showing Series 1 series.
  Omsetning per sysselsatt i valgt næring i valgt region. 1000 kr.
The chart showing Series 1 series.
 
 
Verdiskaping som andel av samlet omsetning i valgt næring i valgt region. Prosent.
The chart showing Series 1 series.
 
 


Publiseringskalender