Statistikknett Reiseliv   ..... Norsk reiseliv i regionalt perspektiv  Skip Navigation Links Publiseringsplan
OmStatistikknett
 
Skip Navigation Links Virker ikke valgboksene? Se her
Regnskap for enkeltforetak
Hotellnæringen

 Alle aksjeselskaper er pålagt å sende årsregnskap til regnskapsregisteret i Brønnøysund. 
Årsregnskapene er offentlig tilgjengelig - og de publiseres åpent på internett av flere tilbydere. 
Nettstedet www.proff.no som drives av Eniro Norge AS - har en utmerket tjeneste som gir tilgang på regnskapsinformasjon. 
Vi har lag til rette ferdige søk der - som enkelt gir deg tilgang til regnskap for hotellene i valgt fylke. 
På listene klikker du på foretaksnavnet for å komme inn på sider med regnskap osv for foretaket. 

Velg fylke:

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold  
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
 
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
 
Nordland
Troms
Finnmark
         

Listene omfatter foretak i valgt fylke.
De er sortert etter størrelsen på driftsinntektene.
Du kan endre sortering fra knappen til venstre over tabellen (se illustrasjon nedenfor).
For eksempel kan tabellen også sorteres etter postnummer - som gir en regional gruppering av foretakene.


Vi har selektert bare foretak med driftsinntkter > 0. Men du kan endre seleksjonskriteriene i søkefeltet over listene.

 
 
Om Statistikknett
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

 Statistikknett er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og lim inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 Gjør analyser av reiselivet i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Statistikknett kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

     


Om Statistikknett      Oppdateringer      Nyhetsbrev      Regionale inndelinger      Hjelp

Kontaktinformasjon      Om Oss